Milletvekilinin Görevleri Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Milletvekilinin Görevleri Nelerdir?

 1. Milletvekilinin görevleri için anayasaya bakıldığında meclisin yetki ve görevleri diye bir bölüm bulacaksınız.

  Milletvekili de meclis üyesi olduğu için görevleri doğal olarak meclis göreviyle aynıdır.

  Milletvekilleri TBMM'nin üyesi olarak Mecliste görev yaparlar.

  TBMM'nin başlıca görev ve yetkileri ise, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek;

  Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.


  Anayasa ve yasalarda belirtilen diğer görevleri yapmaktır.

  Milletvekilinin Görevleri Nelerdir?Diğer yandan Milletvekilleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.

  Bütün bunlar Anayasamızda milletvekilleri için tanımlanan görevlerdir. Ancak bunun dışında kamu vicdanı ve siyasi etik açılarından vatandaşlar vekillerinde neler beklerler biraz da onlara bakalım.

  Milletvekili adayı olan kişiler seçim sürecinde seçmenine çeşitli konularda vaatlerde bulunurlar. Seçmenler verdikleri sözleri seçildikten sonra tutmalarını beklerler.

  Bu nedenle milletvekili olmadan önce adayların yerine getirmeyecekleri konularda vaatte bulunmamaları gerekir.

  Aksi durum siyasete olan güveni zayıflatır ve neticede sistem zarar görür.

  Milletvekilleri görevde bulundukları süre içerisinde her yasama dönemi sonlarında iletişim araçları yoluyla topluma mal beyanında bulunmalıdırlar.

  Milletvekillerinin söylemleri, yaşam biçimleri ve davranışları birbirine uyumlu olmalıdır.

  Topluma örnek olmalıdırlar.

  Milletvekili olan kişi halkın ihtiyaç duyduğu hizmetler ve sorunlar hakkında gerek ulusal ve gerekse yerel düzeyde çözüm getirebilecek en az bir alanda uzmanlaşmış olmalıdır. Yani belli bir alanda bilgi ve beceri sahibi olmalıdır.

  Milletvekilleri görev süreleri içerisinde temsil ettikleri kitlerinin çıkarlarına aykırı
  kişisel çıkar peşinde olanların aleti olmamalıdırlar.

  Bu gibi durumlar karşısında kamu yararını önde tutmalıdırlar. Bu konuda çıkar çevrelerinin baskılarına boyun eğmemelidirler.

  Milletvekili olan bir kişi eğer kamu kurumlarında görev alacaklar hakkında atama ve benzeri şahısları değerlendirme gibi bir güç kullanacaksa tarafsızlık, liyakat ve kamu yararına önem vermelidir.

  Milletvekilleri tüm faaliyetlerinde temsil ettikleri vatandaşlarına karşı açık ve şeffaf olmalıdırlar.

  Çalışmaları hakkında sürekli olarak halka ve sivil toplum kuruluşlarına çeşitli iletişim araçları kanalıyla bilgi vermelidirler. Sorulan soruları cevaplamalıdırlar.

  Milletvekilleri seçildikten sonra sadece kendilerine oy verenlerin değil vermeyenlerin de vekili olduklarını dikkate alarak temsil görevini yürütmelidirler. Her konuda demokratik kuralarla uygun hareket etmelidirler.

  Görevlerini yerine getirmeleri sırasında tarafsız olmalıdırlar.

  Milletvekilleri, yapacakları her türlü davranışlarından dolayı kişisel olarak sorumludur. Meclis çatısındaki kürsü dokunulmazlığının dışında kişisel davranışlardan dolayı ortaya çıkacak suç teşkil eden her konuda soruşturmaya ve yargılanmaya daima açık olmalıdırlar.

  Milletvekilleri görevleri sırasında kamu hizmetlerinde görev yapan memur ve bürokrat üzerinde siyasi baskıya neden olacak davranışlarda bulunmamalıdırlar.

  Milletvekilleri, kamu hizmeti yapmaları nedeniyle kendilerine sağlanan kamusal imkanları amaçları dışında kullanmamalıdırlar.

  Milletvekilleri, Genel Kurul veya komisyonlarda yapılacak olan oylamalarda kendilerini seçenlerin çıkarlarını önde tutarak oylarını kullanmalıdırlar. TBMM'de kararlarını verirken hür iradelerini kullanmaya özen göstermelidirler.

  Genel Başkanlarının veya parti gruplarının istekleri olsa dahi, yanlış buldukları konulardaki kararlara evet dememelidirler.

  Lider Sultasına Karşı Korkmadan Fikirlerini Açıklayabilmeli ve gerektiğinde istifa edebilme cesaretini göstermelidirler.

  Milletvekili toplumun bugününe ilişkin sorunlarına çözüm ararken geleceğine yönelik öngörülere sahip olmalıdır.

  Ülkemizin ve Laik Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüğü için her şeyi göze alabilmelidirler.

  Seçildikten sonra meclis çatısı altında yaptıkları yemine sadakat göstermelidirler.


 2. 2011-03-16 #2
  yukarıda saydığınız özellikte milletvekili var ise o bir tam bir Atatürk milliyetçisidir.

 3. 2011-04-18 #3
  ii bi site olmuş güzel :)))

 4. 2011-05-01 #4
  daha kısası yok mu:[

 5. 2011-05-07 #5
  çooooooookkk teşekkür ederimmmm..........
  Thank you wery much.............

 6. 2011-05-09 #6
  milletvekillerinin en önemli görevi kanun yapmak değiştirmektir

 7. 2011-05-09 #7
  görevleri: kanun yapmak,değiştirmek ve kaldırmak para basılmasına karar vermek savaş ilan etmeye karar vermek bakanları ve bakanı kurulunu denetlemek kesin hesap ve bütçe kanun tasarılarını görüşüp kabul etmek kanunlar çerçevesi içinde belli konularda bakanlar kuruluna kararname yetkisi vermek uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak anayasamızın 14. maddesindeki fiiller haricindeki suçlardan dolayı mahkum olmuşlar hakkında özel ve genel af ilanına karar vermek mahkemelerce verilmiş ve kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek anayasamızdaki diğer maddelerinde öngörülen salahiyetleri kullanmak ve yerine getirmek

 8. 2011-05-12 #8
  vallaha süperolmuş ellerine sağlık :D

 9. 2011-05-12 #9
  vallaha süper olmuş ellerine sağlık

 10. 2011-05-15 #10
  işime çok yaramadı ama güzel olmuş

 11. 2011-05-17 #11
  sağolun ödevime yardımcı oldunuz

 12. 2011-05-20 #12
  teşekkürler...

 13. 2011-05-23 #13
  daha kısası yokmuya :)

 14. 2011-05-26 #14
  bilgi için tşkrler daha kısa olsaydı daha ii olurdu ama gene güzel teşekkürler....

 15. 2011-05-28 #15
  milletvekili görevlerini hala bulamadım

 16. 2011-05-29 #16
  nazlı saol cnm....

 17. 2011-11-03 #17
  beni öyle bir rahatlatın ki saol nazlı nurperi

 18. 2011-11-26 #18
  Teşekkür ederim.

 19. 2012-04-17 #19
  bu saydığınız özellikte millet vekili varsa o tam bir ATATÜRK'çüdür

 20. 2012-04-26 #20
  işime çok yaradı

 21. 2012-05-08 #21
  çooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkk teşekkürler

 22. 2013-01-01 #22
  thank you so very very much:D performans ödevime çok yardımcı oldu. çok teşekkur ederim

 23. 2013-04-01 #23
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  milletvekillerinin en önemli görevi kanun yapmak değiştirmektir
  cookk güzel bir site ama cok uzun

 24. 2013-04-22 #24
  çok tşk ödev için yardımcı ooldunuz Thank Tou

 25. 2013-05-16 #25
  thank you vary much

  Okunma: 74790 - Yorum: 24 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -