Ankara adının nereden geldiği birtakım efsanelere dayanmaktadır;

1) Bizanslı tarihçi Pausanias'a göre Frigya'nın ünlü kralı Gordios'un oğlu Midas'a bir gece rüyasında ilahi bir ses bir gemi çapası aramasını ve bulduğunda da bir kent kurmasını emreder. Bu çapa Ankara kalesinin yakınlarında bulunur. Bunun üzerine Midas buraya gemi çapası anlamına gelen "Anker" adını vererek kenti kurar.

2) Galatlar bölgeye gelir gelmez Pontus kralı Mitridates Ariyabarzanes ile birlikte Mısırlılar ile savaşıp onları denize kadar sürmüşlerdir. Kazanılan zafere karşılık Galatlara kent kurmak için yer verildiği ve kurulan kente zaferin sembolü olarak gemi çapası anlamına gelen Yunanca Anküra, Latince Ancyra adı verilmiştir ( İngilizce "Anchor" kelimesi de çapa demektir )

Roma devrinde Ankara ve çevresinde basılan para ve madalyonların üzerinde gemi çapası resimlerinin olması yukarıdaki kaynakları doğrular niteliktedir...

Şimdi de bambaşka ve ilginç bir iddia bunu bir kitaptan okudum ve şekli kendim çizdim...

3) Spiritüel coğrafyada önemli yerler olan Türkiye çevresi ve içindeki 3 merkezi ele alalım Troya-Gize-Nemrut. Bu merkezi birleştirerek bir üçgen oluşturalım ve Gize' den de Mevlana'nın da yaşamış olduğu diğer bir spiritüel merkeze yani Konya'ya bir doğru çizelim ve Ankara'ya kadar taşıyalım bu doğruyu, sonuçta ortaya aşağıdaki
ÇAPA şekli çıkıyor!!

Ankara İsmi Nereden Geliyor?