Evliyanın meşhurlarından ve şafii mezhebi fıkıh alimlerinden. Künyesi Ebül Hasen Harbî'dir. İbni Kazvînî ismiyle meşhur olmuştur. 360 (m. 971) senesinde doğdu. 442 (m. 1050) senesinde, 82 yaşında iken vefat etti.