Adıyaman İsmini Nereden Almıştır - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Adıyaman İsmini Nereden Almıştır

  1. Adıyaman'a Bizanslılar döneminde "Pordoniom" denilmekteydi . Süryaniler ise ilk dönemlerde Adıyaman'ı "Klevdiye" olarak adlandırmaktaydılar . Adıyaman, M.757 yılında Halife El-Mansur yönetimindeki Araplar tarafından ele geçirilmiş ve Mansur'a izafeten "Hısn-ı Mansur" olarak adlandırılmıştır. Bundan sonra Osmanlılara kadar "Hısn-ı Mansur" olarak yani "Mansur'un Kalesi" olarak adlandırılacaktır . Ortaçağda bazen bu isim "Hişn-Mansur" olarakta isimlendirilmiştir . Şehir Adıyaman olarak adlandırılıncaya kadar gerek İslami gerekse Ermeni ve Süryani bütün kaynaklarda bu isimle veya yanlış yazılışı olan " Hüsn-ı Masnur" olarak geçecektir . Adıyaman isminin nerden geldiği henüz tam olarak bilinmemekle birlikte bu ismin aslında bölgenin yeşilliği ve bitki örtüsünün meşhurluğu nedeniyle "Vadiü'l-Leman" yani yeşil vadi isminin bozulmasından meydana geldiği ifade edilmektedir. Yine diğer bir rivayete göre ilk Türk akınları zamanında Adıyaman Kalesi'ni fetheden "Yaman Bey" in adından geldiği söylenmektedir . Bilge Umar, bu ismin İslam öncesinden kalma bir ismin Türkçeye uydurulmuş şekli olduğu kanısındadır. Ona göre kesin olmamakla birlikte bu isim Luwi dilinde "Adaumana" yani Ada-uma-(wa)na'nın "Ana Tanrıça Halkının-Ülkesi" isminin bozulmasından oluşmuş olabilir . Osmanlılar zamanında çeşitli yazışmalarda bölgeyi adlandırmada Hısn-ı Mansur ismi kullanılmakla birlikte bölgeye Adıyaman'da denilmiştir . Bu isimlendirme Osmanlılar ile başlamış olmalıdır. Çünkü bu isme ne ortaçağda ne de ilkçağda rastlanmaktadır.

  2. 2012-09-18 #2
    o başka bir şekilde anlatılır

  Okunma: 6223 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -