Boşaltım Sistemi Organları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Boşaltım Sistemi Organları

 1. İnsanlarda metabolizma sonucunda üre, ürik asit ve kreatin gibi zararlı maddeler oluşmaktadır. Bu maddeler vücut için zararlıdır ve uzaklaştırılmadıkları taktide vücut fonksiyonlarında bozulmalar ortaya çıkar.Bu zararlı maddeler insanlarda böbreğin faaliyetleri sonucu dışarı atılır.İnsanda boşaltım organı böbrektir.


  İnsanda boşaltım (üriner) sistemi;


  1-Böbrekler,


  2-Üreter (idrar kanalı),


  3-İdrar kesesi (mesane),


  4-Üretra (dış idrar kanalı) olmak üzere dört kısımdan oluşturur.

  Boşaltım Sistemi Organları


  Böbrekler; idrar oluşumunda görev yapar.

  Üreter; oluşan idrarın idrar kesesine taşınmasında iş görür.


  İdrar kesesi; idrarı depolar.


  Üretra; idrar kesesi dolduğunda idrarın kanalı vasıtası ile dışarı atması sağlar.


  İnsan böbreği 10-15 cm uzunluğunda, fasulye tanesi şeklinde, 120-200 g ağırlığında bir organdır. Karın boşluğunun arka tarafında, bel hizasında, omurganın iki yanında yer alır. Dış kısmı bağ dokudan yapılmış bir zar ile çevrilidir. Böbrek bir bıçak yardımı ile boyuna olarak ortadan ikiye kesilirse, çıplak gözle görülebilen üç bölüm ayırt edilir.


  Bunlar dıştan içe doğru:


  1- Kabuk (korteks)


  2- Öz (medulla)


  3-Havuzcuk (pelvis) dir.

  1- Kabuk (korteks):Böbreğin en dış kısmıdır. Koyu kırmızı renktedir. İdrar bu kısım-da bulunan yapılar tarafından oluşturulur.

  2- Öz (medulla):Kabukla havuzcuk arasında kalan bölgedir. Burada idrarın havuzcuğa taşınmasında rol oynayan toplama kanalları bulunur. Bu kanallar bir araya gelerek piramit görünümlü demetler oluşturur. Bunlara Malpighi piramitleri adı verilir.


  3-Havuzcuk (pelvis):Böbreğin çukur tarafında bulunan boşluktur. Kabuk bölgesinden gelen idrarın biriktiği kısımdır.

  Boşaltım Sistemi Organları 1


  Böbreğin yapısı incelendiğinde nefron adı verilen yapıların bulunduğu gözlenir. Nefronlar böbreğin yapı ve görev birimidir. Bu yapılara süzme birimi de diyebiliriz. Bir böbrekte yaklaşık 1 milyon nefron bulunur.

  Bir nefron;


  1-Malpighi cisimciği


  2-Proksimal tüp


  3-Henle kulpu


  4-Distal tüp adı verilen kanalcıklardan meydana gelir.

  Boşaltım Sistemi Organları 2


  Malpighi cisimciği: Bowman kapsülü ve glomerulusun oluşturduğu yapıdır.

  Boşaltım Sistemi Organları 3


  Bowman kapsülü: Glomerulusun etrafını tamamen saran, nefronun kanalcığının yarı küre şeklindeki başlangıç kısmıdır. Bowman kapsülü, tek katlı yassı epitelden oluşmuş bir yapıdır. Bu yapı glomerulusta kanın süzülmesi ile oluşan süzüntünün nefron kanalına aktarılmasına sağlar.

  Glomerulus: Bowman kapsülünün içini dolduran kılcal damarlardan oluşmuş bir atardamar yumağıdır. Bowman kapsülüne giren getirici atardamar, glomerulus yumağını oluşturan kılcallara ayrılır. Bu kılcallar bileşerek götürücü atardamar olarak Bowman kapsülünden çıkar. Çıkan bu atardamar, böbrek kılcallarına ayrılarak nefron kanalcıklarının etrafını sarar ve daha sonra birleşerek böbrek toplardamarına bağlar.


  Glomerulus kılcalları iki atardamar bulunduğundan, kan basıncı vücut kılcallarından yaklaşık iki kat daha fazladır (70mmHg). Yüksek kan basıncından plazmasının bir kısmı glomerulustan Bowman kapsülüne süzülür. Glomerulus kılcalları vücut kılcallarından farklı olarak iki katlı yassı epitelden oluşmuştur. Bu yapı onlara hem yüksek kan basıncına dayanma özelliği kazandırır hem de protein ve kan hücrelerinin kılcallardan dışarı çıkma-sını engeller. Ayrıca kılcallarında geri emilim yoktur.

  Boşaltım Sistemi Organları 4


  Boşaltım Sistemi Organları 5


  Bowman kapsülünün devamı olan nefron kanalcığı:

  1-Proksimal tüp


  2-Henle kulpu


  3-Distal tüpten
  oluşur.

  Proksimal tüp kabuk bölgesinde bulunur.Bu yapı öz bölgesinde Henle kulpunu meydana getirir. Henle kulpu tekrar kabuk bölgesine çıkarak ikinci kıvrımlı kısım olan distal tüpü oluşturur. Distal tüp daha geniş olan idrar toplama kanalına bağlanır. İdrar toplama kanallarının açık uçları pramitin tepesinden havuzcuğa açılır.


  Nefronlar da idrar oluşumu;


  1-Süzülme,


  2-Geri emilme


  3-Salgılama


  Güncelleme : 2017-11-21

Konu Etiketleri

boşaltım sistemi organları nelerdir, boşaltım sistemi organları ve görevleri, boşaltım sistemi organları ve görevleri 7. sınıf, Boşaltım Sistemi Organları ve Görevleri Kısaca

  Okunma: 9797 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -