Multipl Skleroz( MS) Düzeyleri Ve Tanı Yöntemleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Multipl Skleroz( MS) Düzeyleri Ve Tanı Yöntemleri

 1. Selim ya da İyicil MS (Benign MS): Retrospektif (geriye yönelik) olarak da adlandırılan ilk düzey, diğerlerinden ayrılmakla beraber, hafif ataklar ve iyileşmelerin tam ya da tama yakın olduğu MS tipidir. Her ataktan sonra ya hiç sekel kalmaz, ya da kalan sekeller çok hafif yetersizliklere yol açabilir. Hasta, en az on yıl bu seviyede tutulduğu taktirde, MS nedeni ve ataklar tamamen ortadan kalkabilir.


  Yineleyen-Düzelen MS
  (Relapsing-Remitting MS): MS hastalarının yaklaşık %20'si bu gruptandır. Ataklar ve iyileşmelerle seyreder. Tekrarlayan ataklar sonrasında bazı sekeller kalabilir.

  İkincil İlerleyen MS
  (Sekonder Progresif): Başlangıcı Relapsing-Remitting MS olup, bu hastaların bir kısmı bu tipe dönüşür. Tekararlayan ataklar sonrası düzelme zorlaşır hatta durabilir.

  Birincil İlerleyen MS
  (Primer Progresif MS): Ataklarla birlikte ya da atak olmaksızın seyreder. Giderek artan bir ilerleme söz konusudur.

  İlerleyen Yineleyen MS (Progresif Relapsing MS): Başlangıçta belirgin bir atak olup tam bir düzelme olmaz. Ataklar beraberinde ilerleme devam eder.

  Tanı yöntemleri

  Hastalığın tanısı birçok yolla yapılır. Bunların ilki ve en önemlisi, nörolog bir doktorun yaptığı fiziksel muayenedir. Daha sonra beynin MR'ı (nükleer manyetik rezonans), BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) ve 'kaydedilmiş potansiyeller' gibi ileri inceleme yöntemleri, tanıyı kesinleştirmek için gereklidir.

  Tanı, kesinlik durumuna göre üç biçimde konabilir:
  Klinik kesin tanının konulabilmesi için:

  En az iki belirti nöbetleri, ve

  En az iki ak madde doku bozukluğu (belirtisel ya da görüntülemeyle bulunan) gerekmektedir.

  İnceleme-destekli kesin tanınin konulabilmesi için:

  En az iki belirti nöbetleri,

  MR'de saptanan, en az bir ak madde doku bozukluğu, ve

  Olağan dışı BOS bulguları (oligoklonal şeritler) gerekmektedir.

  Olası MS tanısının konulabilmesi için:

  En az iki belirti nöbetleri, ve

  Bir ak madde doku bozukluğu ya da BOS'ta oligoklonal şeritler bulgusu gerekmektedir.

  Belirti ve bulgular

  Ataksi: Kasların birbirleriyle ilişkisiz çalışması sonucu istemli hareketlerin düzensiz seyretmesi hali; vücut hareketlerinde düzensizlik,

  Babinski bulgusu: Ayak tabanı bir cisimle çizildiğinde baş parmakların yukarı doğru açılması,

  Bulanık ya da çift görme, nistagmus (gözbebeklerinin istemsiz hareketi),

  Klonus:Belirli bir kas veya kas grubunda birbiri arkasına meydana gelen istem dışı kasılma ve gevşeme hareketleri ile belirgin durum,

  Beceriksizlik,

  Dizartri: Konuşma bozukluğu,

  Duygu durumlarda kolayca değişebilme niteliği,

  Yorgunluk,

  Elde sinirlerdeki harabiyet nedeniyle kasların işlev yapamama hali ile karakterize paralizi (felç) durumu,

  Hemiparezi: Vücudun tek tarafını tutan felç durumu,

  Hiperaktif derin tendon refleksleri (dizkapağı refleksi gibi..)

  Parestezi: His kaybı, uyuşma ve karıncalanma hissi,

  Sık idrara çıkma ve idrar kaçırma (inkontinans)

  Erkeklerde iktidarsızlık,

  İnkoordinasyon (koordinasyon bozukluğu)

  Monoparezi: Sadece bir kol veya bir bacağı tutan felç,

  Denge kusuru ve baş dönmesi.

  Bu belirti ve bulgular, hastalığın düzeyine göre birkaç hafta ile aylar, hattâ yıllar boyunca devam eder ve her atakta farklılık gösterebilir. MS'in özelliği (multipl) olduğundan genellikle birkaçı bir arada bulunabilir.


 2. 2011-10-15 #2
  MS (Multipl Skleroz) Hastaları için GençMS Projesi

  Türkiye MS Derneği'nin desteğiyle açılan, Genç MS Hastaları için hizmete sunulan GencMS.com sitesinden haberiniz var mı?

  Kaçırılacak bir dakikamız yok!

  MS, yediden yetmişe her yaştan insanın karşılaşabileceği nörolojik bir sağlık sorunudur.
  Özellikle genç yetişkin insanlarda sıklıkla karşılaşılan MS bireyin hayatına çeşitli düzeyde sınırlılıklar getirmektedir. Fizyolojik, psikolojik ve ekonomik olarak sınıflandırabileceğimiz güçlükler bireyin ve yakın çevresinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir.

  Genç olmak ise, en başta genç olmaktan kaynaklanan problemlerin yaşanmasının yanı sıra gelecek ile ilgili problemler, kimlik arayışı, kariyer sorunları, kuşak çatışmaları, hayallerle hedeflerin birbirine karıştığı hüznün, sevincin, öfkenin ve hızın birbirinden ayrılmaz parçaları gibi yaşandığı önemli bir yaşam dilimidir. Genç insan için en önemli arayış var olma ve kendini topluma kendince kabul ettirme arayışıdır. Bu arayış kendi içinde bulunduğu fiziksel, sosyal, kültürel atmosferden beslenir.

  Gençler, hareketli yaşamı, ordan oraya koşturmayı zamanla yarışırcasına yaşamayı bir sitil ve tarz sahibi olmayı benimsediği yıllarda MS gibi bir sağlık sorunuyla karşılaştığında ilk andan itibaren oldukça kötü etkilenmektedirler. Özellikle kulaktan dolma bilgilerle tanınmaya çalışılan MS gençlerin ve gençliğin üzerine kâbus gibi çökmektedir. Zamanla doğru bilgi ve doğru yaşamsal düzenlemeler, kirli ve yanlış bilgilerin yerini almaya başladığında ise maalesef önemli bir yaşantı parçası sevimsiz bir engelle kaçırılmış olmaktadır.
  Gençler içinde bulundukları dönem itibari ile MS ten olumsuz anlamda en fazla etkilenen gruptur.

  Gerek Multipl Skleroz in günlük yaşam içine sızmış belirtileri, yorgunluk, halsizlik, dikkat ve yoğunlaşma sorunları gerekse gençlerin doğaları gereği belirli bir sistematik içinde yaşamamaları bireyin etkilenme düzeyini olumsuz etkilemektedir.

  Ms Hastalığı olan gençlerin olumsuz etkilenmeleri ilk tanı anından itibaren kendini göstermeye başlar.Özellikle temel besin kaynağı şeklinde kullanılan internet ortamın dan sağlanan kirli bilgi, kolu komşu yordamıyla da pekiştirilince MS bilim kurgu filmlerini aratmayacak nitelikte iflah olmaz bir canavara dönüşür.Oysa tıptaki son gelişmelere göre MS artık alıp başını giden bir hastalık olmaktan çıkmıştır(A.SİVA gülümse ).

  Gençlerin Multiple Skleroz (MS)ten etkilenmelerini altı ana başlıkta inceleyecek olursak;
  Duygusal problemler
  İş ve ekonomik problemler
  Fiziksel problemler
  Okul problemleri
  Kimlik ve kabul problemleri
  Damgalanma problemleri şeklinde sıralamak mümkündür

  Gençler içinde bulunduğu fiziksel, sosyal, psikolojik koşullardan ötürü karşılaştıkları uyaranlara çok çabuk tepki verirler. Duruma ilişkin kararları son derece kararsız ve esnektir, özellikle inanmak istedikleri bir rehber onlar için son derece önemlidir.
  Özellikle sınavların, evliliğin, meslek sahibi olmak gibi hayatımızda kritik kararlarını alındığı bu dönem gençleri oldukça zorlamaktadır.

  İnancım ve bütün temennim Türkiye genç MS Hareketini başlatan genç MS.com MS le birlikte yaşayan gençlere ve ailelerine doğru rehberlik ederek MS li olsun ya da olmasın tüm gençleri bir araya getirerek "kaçırılacak bir dakikamız yok mesajını" dalga dalga tüm Türkiye yayarlar.


  Okunma: 3548 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -