Türkiye Musıki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), İstanbul'da yerleşik bir meslek kuruluşudur.

Mesam, 11 ağustos 1986'da; Türkiye'de varolan ilk dört meslek birliğinden biri ve müzik eserleri alanında ilk meslek birliği olarak kurulmuştur. Müzik konusunda besteci, söz yazarı, aranjör ve editör gibi eser sahiplerinin çıkarlarını korumak amacıyla oluşan birlik, dernek statüsündedir.

Mesam, müziğin yanısıra; sinema, edebiyat, tiyatro ve plastik sanatlar alanında faaliyet gösteren eser sahiplerini temsil eden Uluslararası Telif Birlikleri Konfederasyonu CISAC'ın ve mekanik alanda Uluslararası Mekanik Çoğaltım Bürosu BIEM'in üyesidir.

Uluslararası ilişkiler

Telif haklarının kanunen geçerli olduğu ülkelerde MESAM gibi telif haklarını toplayıp dağıtımını yapan kuruluşlar bulunmaktadır. Her ülkenin ve her kuruluşun telif haklarına ilişkin kendi yasaları ve kuralları vardır. MESAM bu ülkelerde kullanılan eserlere ilişkin telifleri toplamak için bu kuruluşlarla "Karşılıklı Temsilcilik Sözleşmesi" imzalamaktadır. MESAM, imzaladığı bu sözleşmeler ile üyelerine bireysel takibin ve tahsilatın neredeyse imkânsız olduğu uluslararası alanda takip, tahsil ve koruma sağlar.


MESAM, yabancı telif birlikleriyle imzaladığı temsilcilik anlaşmaları vasıtasıyla, 100'den fazla ülkede mekanik ve temsili alanda hem kendi üyelerinin haklarını koruma altına almıştır hem de dünya repertuarını Türk müzik kullanıcılarının hizmetine yasal olarak sunmuştur.

Birlik, 1989'dan beri müzik, sinema, edebiyat, tiyatro ve plastik sanatlar alanında faaliyet gösteren eser sahiplerini temsil eden Uluslararası Telif Birlikleri Konfederasyonu CISAC'ın üyesidir. Telif birliklerini bir çatı altında toplayan CISAC, üyesi olan birliklerin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirerek, yeni telif hakları düzenlemeleri veya ilgili teknolojiler gibi birçok hukuki ve teknik alanda üyelerine eğitimler vermekte, bütün telif hakları sektörünün kesintisiz bir arada hareket etmesi için çalışmaktadır.
MESAM, aynı zamanda mekanik alanda Uluslararası Mekanik Çoğaltım Bürosu BIEM üyesidir.

Derneğin amacı

Derneğin amacı, eseri ve yaratıcısını geliştirip yüceltmek, yetenek ve düşünce ürünlerinin haklarını en etkin şekilde korumak ve olabilecek en ekonomik yolla hak sahiplerine kazandırmaktır.

İlkeleri

 1. MESAM gücünü eser sahiplerlinin bölünmez bütünlüğünden alır.
 2. Üyeleri arasında ve uygulamalarında din, dil, ırk ve müzik türü ayrımı yapmaz.
 3. Tüm uygulamalarında, yasalar çerçevesinde, gelişmiş meslek birliklerinin ilkelerini izler.
 4. Uygulamalarda şeffaflık ilkesi esastır.
 5. Eser sahiplerinin yasal çıkarlarını en etkin şekilde korumayı amaçlar.

Yönetim Kurulu

 • Ali Rıza Binboğa : Başkan
 • Suavi : Başkan yardımcısı
 • Turhan Taşan : Sayman
 • Ahmet Selçuk İlkan : Üye
 • Ali Coşar : Üye
 • Ali Tekintüre : Üye
 • Ali Yavuz : Üye
 • Cahit Berkay : Üye
 • Faruk Demir : Üye
 • Hasan Saltık : Üye
 • Orhan Gencebay : Üye

Denetleme Kurulu

 • Cengizhan Mutlu : Başkan
 • Derya Köroğlu : Üye
 • Erol Güngör : Üye

Onur Kurulu

 • Fuat Güner : Başkan
 • Ali Rıza Erdoğan
 • Metin Alkanlı

Etkinlikleri

MESAM, üyelerini 'eser hak sahipliği' konusunda bilinçlendirmenin yanısıra çeşitli eğitim çalışmaları yapmakta; seminer, lisanslama, yönerge belirleme gibi etkinliklerde bulunmaktadır.