Ketonlar, bir organik fonksiyonel grubun ve bu grubu içeren bileşiklerin genel adıdır. Merkezdeki karbon atomuna çift bağla bağlanmış bir oksijen (karbonil) ve aynı karbona bağlanmış iki karbonalifatik veya aromatik bir bileşiğe ait olabilir. atomundan oluşur. Bu iki karbon atomu Ketonlar kapalı olarak R1(CO)R2 şeklinde gösterilir.


Organik sentezlerde çeşitli ketonlar büyük bir yer tutarlar ve önemli bir bileşik sınıfıdır. Aseton (dimetil keton veya propanon), günlük hayatta bilinen bir keton bileşiğidir.