Hematokrit, kırmızı kan hücrelerinin oluşturduğu hacmin, toplam kan hacmine oranıdır. İnce uzun tüpe alınan kan sentrifüj makinasına konulur ve 4 dakika / 3000 devir olarak ayarlanır. Kanın içindeki ağır olan hücreler dibe çökerken daha hafif olan plazma üstte kalır. Ölçüm aletine konulan ince tüpün, tam olarak plazma ve kan hücrelerinin arasındaki sınır değeri okunur. Bu hastanın hematokrit değeridir.


Hematokrit bulunumunun diğer yolu ise hemogram cihazıdır. 1 dk işlem ile sonuca ulaşılabilir.

Hematokritin normal değerleri yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişmekte olup erişkin bir erkekte %40-54, kadında %37-47 aralığındadır. Kansızlıkla ve diğer kırmızı kan hücrelerini ilgilendiren hastalıklarla ilişkili olarak düşebilir ya da yükselebilir.