İlahiyat Nedir? - İlahiyatın Dalları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İlahiyat Nedir? - İlahiyatın Dalları

 1. Allah'ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, tanrı bilimi, teoloji (TDK Sözlüğü). İslam dini ilimlerinin bütününe verilen ad. İlah ve çoğul -at eki Arapça kökenli olmasına karşın İlahiyat şeklindeki bir adlandırma Türkçe dışındaki dillerde bulunmamaktadır. Arapça'da benzer bir manaya gelen Ulum-u Diniyye tabiri kullanılmaktadır.


  İslam tarihinde Muhammed'den hemen sonra doğup gelişen bir kısmı kutsal metin (Kur'an) bir kısmı İslam peygamberinin söz ve davranışları (Hadis) veya İslamiyetin çeşitli felsefi ekollere ve ana akım din anlayışının dışındaki akımlara karşı genel akımı rasyonel metotlarla savunan (Kelam) gibi dalların tümü İslam ilahiyatı içerisinde yer almaktadır.


  İlahiyatın Dalları

  • Tefsir : Kur'an-ı Kerim'in yorumu ve yorumuna ilişkin usûl bilgisi (metodoloji).
  • Hadis : Muhammed'in söz ve davranışlarını araştırır.
  • Fıkıh : İslam hukuku ile ilgilidir.
  • Kelam : İslam inancını akli metodlar kullanarak savunur.
  • Tasavvuf: İslamiyetin mistik boyutuyla ilgilenir. 2. 2013-03-10 #2
  süper işime yarıyor

  Okunma: 9007 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -