Ünlüyle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir ek gelirse araya y,ş,s,n harflerinden uygun olanı getirilir . Bu ses olayına "kaynaştırma" denir.

Ana-s-ı öldü.

İki-ş-er elma yedik.

Arkadaşı-n-ı aramayı ihmal etme.

Araba-y-ı yıkadın mı?

(Su-y-u getir.)

O-n-a bak.

Bu-n-ları iyi sakla.

Haddizatında Türkçe'deki kaynaştırma sesleri "n" ve "y"dir. "Ş" ünsüzü üleştirme sayı sıfatlarında , "s" de üçüncü şahıs iyelik eklerinden sonra sadece kullanılır.

Kaynaştırma sesleri esasen iki ünlü arasında kullanılır ;ancak iki durumda bu kural bozulur:

1.Ünlüyle biten kelimelerden sonra "ile,idi,imiş,ise" ekleri gelirse bu eklerin başındaki (i) ünlüsü düşer ve araya (y) koruyucu ünsüzü düşer:

perde-ile>perdeyle
çanta-ile>çantayla
hasta-idi>hastaydı
kısa-idi>kısaydı
geldi-ise>geldiyse

(Öys'nin açıklaması: "Üçüncü kişi iyelik eki alan kelimelerin sonuna ile getirilince araya (y) koruyucu ünsüzü girer ve ile'nin başındaki (i) ün-lüsü düşer . Bu kelimeler büyük ünlü uyumuna uyar."1983/ÖYS)

2.Ünlüyle biten bir kelimeden sonra "-de , -den " hal eki ve "-ler" çoğul eki gelirse araya "n" koruyucu "n" ünsüzü girer.

o-n-dan
bu-n-ları
geldiği-n-den
baktığı-n-da