Anatomi, Yunanca'da "çıkarmak" anlamına gelen "ana" ve "kesmek" anlamına gelen "tome"den türetilmiş bir kelimedir, biyoloji biliminin, canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen dalıdır.


Hayvanlarla ilgilenen hayvan anatomisi (zootomy) ve bitkilerle ilgilenen bitki anatomisi (phytonomy) olarak iki alt daldan oluşur.

Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi ise insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların hekimliğe uygulanmasıyla ilgili bilimsel uğraş alanıdır.

Anatomi vücut yapılarını ele alış biçimlerine göre çeşitli adlar alabilmektedir:

Anatominin alt bölümleri


 • Topografik anatomi: Vücut yapılarını bölge bölge inceleyen anatomi dalı.
 • Sistematik anatomi: Vücut yapılarını organların biraraya gelmesiyle oluşan organ sistemleri düzeyinde ele alan anatomi dalı.
 • Karşılaştırmalı anatomi: İnsan ile başka canlıların vücut yapılarındaki benzer ve farklı tarafları karşılaştırmalı olarak ele alan ve bunu insan anatomisinin daha iyi anlaşılmasında kullanan anatomi dalı.
 • Klinik anatomi: Vücut yapılarının hastalıklara tanı koyma aşamasındaki rollerini ortaya koyan alt uğraş alanıdır.
 • Nöroanatomi: Sinir sistemi anatomisi ile ilgili dalıdır.
 • Gelişimsel anatomi: Embriyoloji
 • Mikroskobik anatomi: Histoloji
 • Patolojik anatomi (anatomopatoloji): Hastalıklı organları inceler.

Anatominin inceleme alanına giren vücut yapıları

 • Kemikler
 • Kıkırdaklar
 • Eklemler
 • Ligamanlar (Bağlar)
 • Kaslar
 • Solunum sistemi
 • Dolaşım sistemi
 • Ürogenital sistem
 • Sindirim sistemi
 • Sinir sistemi
 • Endokrin sistem
 • Deri