.....................................Vergi Dairesi Müdürlüğü'neDairenizin ...........................Sicil No'lu Mükellefiyim,Tarafıma Tebliğ Edilen ..................................Tarih , ............................Seri ve Sıra Nolu Ceza İhbarnamesi İle Adıma Kesilen .......................................... Cezasını 213 Sayılı V.U.K'nun 376. Maddesinden Yararlanarak Ödemek İstediğimi


Bilgilerinize;

Arz Ederim. ......./......./2008

Adı Soyadı/Ünvanı
İmza
ADRES :