Yaratıcı Drama Nedir?

Bir durumu bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri, bir kavramı, ya da bir problemi tiyatral teknikler yardımı ile oyun etkinliklerini bir arada kullanarak canlandırmaktır. Yaratıcı drama etkinlik olarak olaylara, olgulara, yaşantı ve bilgilere farklı bir biçim, yeni bir yapı kazandırır.


Doğaçlamalardan oluşan yaratıcı drama katılımcıların kendi yaratıcı düşünceleri ile buldukları, özgün düşünce yapılarının ürünleri, hatırladıkları yaşama dair birikimleri ve bilgileri önceden yazılmış bir metin olmadan uygulanır. Yaratıcı drama etkili eğitimde yaşayarak öğrenmeyi sağlayan yaşamsal bir faktördür.

Yaratıcı drama ve oyun yapma aynı anlamı taşır. Çünkü her ikisinde de katılımcılar vardır. Katılımcıların özgün, yaratıcı düşünceleri ile bir etkinlik gerçekleştirilir. Yaratıcı drama çalışmalarında bireylerin isteyerek grupta yer almaya hazırlanmaları. İçsel rahatsızlıklarından kurtulmaları, kendilerini tanımaları, farklı yönlerini, yeni fikir ve düşüncelerini ortaya koymaları beklenir. Katılımcılar yönünde aranan kriterlerle birlikte etkinliğin verimliliğini sağlayan rehber kişi yani drama lideridir. Drama liderinin, tiyatro tekniklerini bilen, oyunculuktan anlayan eğitimli biri olması çok önemlidir.