ATMOSFER (HAVA KÜRE)

Dünyayı saran gaz tabakasıdır,hava küre adına verilir. Atmosferdeki değişik gazlar yer çekiminin etkisiyle çeşitli yükseltilerde tutulur.Yer çekiminin bittiği yerde atmosfer de biter.Uzay boşluğu başlar.Atmosferi oluşturan gazlar yer çekimi etkisiyle ağırlıklarına göre iç içe küreler biçiminde bulunurlar.Ağır gazlar (iki oksijen -azot-iki kobalt) gibi yere yakın alt tabakalarda hafif gazlar ise üst tabakalarda yer alır.( Yerden 9 km yükseltiden sonra yaşamaya yetecek oksijen bulunmaz.17-18 km sonra ise oksijen oranı iyice azalır ve bu katlarda ateş yakacak kadar bir oksijen kalmaz.)

Atmosferin kalınlığı, Dünyanın ekseni etrafında dönmesine bağlı olarak,kutuplarda az ekvatorda daha fazladır.Ortalama kalınlığı 10.000 km kadardır.


Atmosferin Katmanları ve Özellikleri1) TROPOSFER


Kalınlığı Ekvator üzerinde 16 km. iken kutuplar üzerinde 9 km.'dir.

Atmosferdeki gazların %75'i bu katta bulunur. Yerden itibaren yükseldikçe gazların yoğunluğu

azalır.

Hava olayları bu katmanda meydana gelir. Sebebi su buharının bu katmanda bulunmasıdır.


Yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için sıcaklık her 100 metrede 0,5 °C azalır.

Atmosferin Katmanları ve Özellikleri 1
2) STRATOSFER:


a. Dikey yönde sıcaklık değişimi yok gibidir.

b. Yatay yönlü hava hareketleri görülür.


c. 19 - 45 km yükseltiler arasında ozon katı bulunur.


Ozon tabakası güneşten gelen zararlı mor ötesi (ultraviyole) ışınlan tutar.


Günümüzde insanlığın geleceği için zorunlu olan ozonun yok olma tehlikesi, gitgide artıyor. Güneş'ten gelen mor ötesi ışınları süzerek canlılara zarar vermesini önleyen ozon seyrelmesinin önlenmesi tüm insanlığın sorumluluğundadır.Atmosferin Katmanları ve Özellikleri 2

3) MEZOSFER:


a. Yıldız kayması olarak bilinen göktaşlarının yanarak parçalandığı
katmandır.

b. 80 - 90 km. yüksekliğe kadar devam eder.

Atmosferin Katmanları ve Özellikleri 3
4) TERMOSFER

a. Gazlar iyon halinde bulunur.

b. Radyo dalgaları çok iyi iletilir. Haberleşmede önemlidir.


c. Yapay uydular bu katmanda bulunur.


d. Sıcaklık çok yüksektir.