Tanım: Kuyumcu (Altın ve Gümüş İşleme) kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, altın, gümüş ve benzeri kıymetli metalleri estetik bir anlayışla şekillendirme ve kıymetli taşlarla işleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.


Kuyumcu (Altın ve Gümüş İşleme), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.


937 - Kuyumculuk Mesleği ve Özellikleri

İş Organizasyonu Yapmak

İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

Müşteri siparişlerini değerlendirmek

İş programı yapmak

Yanında çalışanlara görev dağılımı yapmak

Yanında çalışanların yaptığı işi kontrol etmek

Araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek

Malzeme temin etmek

Gelen malzemeyi kontrol etmek

Çalışılan alanın temizliğini sağlamak

Müşteri kayıtları tutmak

B

Üretim Hazırlığı Yapmak

Eritme ocak ve potalarını kontrol etmek

Renk tesbiti yapmak

Alaşımdaki katkı maddesi oranını belirlemek

Katkı maddelerini eriterek alaşımı hazırlamak

Eritilen alaşımı analize göndermek

Takı kalıbı hazırlamak

Takının ayarına uygun kaynak alaşımı hazırlamakC

Üretimi Gerçekleştirmek

Kullanılacak araç ve gereçleri seçmek

Alaşımı kalıba dökmek

Yapılan alaşımı haddelemek

Alaşımı astarlamak

Alaşımı tavlamak

Alaşımı preslemek

Takının ek yerlerini kaynaklamak

Takının tesviyesini yapmak

Takıya ayar ve patent vurmak

Takıya desen vermek

Takıya cila yapmak

Takıya yaldız veya rodaj yapmak

Takıya kalemle desen işlemek

Takıya taş mıhlamak

Takıya mine yapmak

Takı onarımı yapmak

Ara ve son kontrolları yapmak


D

Altın Firesini Önlemek

Çalışma alanında altın toz ve parçacıklarını toplamak

Altın firesini önleyici iş kıyafetleri kullanılmasını sağlamak

Ramatın toplanmasını sağlamak

Günlük fire kaydını tutmak

Fazla fire nedenini belirlemek


E

Araç ve Ekipmanların Bakımını Yapmak

Araç ve ekipmanların temizliğini yapmak

Makinaları yağlamak ve yağlarını kontrol etmek

Model kalıplarını yağlamak

Yıpranmış elektrik aksamını kontrol etmek

Gazla çalışan aletleri kontrol etmek

Makas ve el kalemlerini bileylemek

Araç ve ekipmanların basit onarımını yapmak

F

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

Yanında çalışanlara eğitim vermek

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Araçlar, Makine ve Ekipmanlar


 • CendereCila makinası
 • Çalışma tezgahı
 • Döküm makinası
 • Düzeltme/büyütme makinaları
 • Eğe takımı
 • Elektrikli kaynak makinası
 • Eritme ocağı
 • Fırça makinası
 • Havşa takımı
 • İş güvenliği malzemeleri (maske, gözlük, eldiven vb.)
 • Kalem makinası
 • Kıl testeresi
 • Kılavuz pafta
 • Lazer takımı
 • Maşa
 • Mat makinası
 • Mazgala makinası
 • Mihenk taşı
 • Mum kazanı
 • Neşter
 • Pense takımı
 • Şide
 • Tavlama ve kaynak şalemo
 • Vakum pompası
 • Vulkanize kalıbı
 • Yaldız makinası
 • Yıkama makinası


 • Cetvel
 • Çark
 • Çekiç
 • Çelik el kalemleri
 • Çift
 • Damgalama makinası
 • Düzeltme demirleri
 • Freze
 • Haddeler
 • Kompresör
 • Kumpas
 • LPG tüpü
 • Lup
 • Makas
 • Malafalar
 • Matkap
 • Mengeneler
 • Mikrometre
 • Örs
 • Pergel
 • Pota
 • Pres
 • Raspa
 • Rovetman
 • Tel, astar ve model silindiri
 • Terazi
 • Tokmak
 • Torna
 • Vibratör
 • Vulkanize pres

Gereçler (Malzemeler)
 • Amonyak
 • Asitler
 • Calmumu
 • Cila fırçaları
 • Cilalar
 • Ciley taşı
 • Coraks
 • Döküm mumu
 • Domanika (mühür mumu)
 • Eritme kaşığı
 • Freze uçları
 • Gümüş
 • Karbonat
 • Katkı maddeleri
 • Kaynak taşı
 • Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar
 • Kurutma talaşı
 • Model kaşığı
 • Motor yağı
 • Nişadır
 • Parlatma kağıdı
 • Zımpara