449 - James Bryant Conant Hakkında


James Bryant Conant
(26 Mart 1893, Dorchester, Massachusetts - 11 Şubat 1978, Hanover, New Hampshire, ABD) ABD'li bilim adamı ve eğitimci.Harvard Üniversitesi'nin rektörü ve II. Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin Batı Almanya'daki yüksek komiseri olarak görev yapmıştır.

Conant, lisans eğitimini ve doktora çalışmasını (1916) Harvard Üniversitesi'nde yaptı. I. Dünya Savaşı sırasında bir süre hükümetin kimyasal savaş dairesinde araştırmacı olarak çalıştıktan sonra öğretim üyeliği göreviyle Harvard'a döndü.Parlak bir kimya araştırmacısı olarak ün kazanan Conant, daha 38 yaşındayken bölüm başkanı oldu.Serbest kökler, klorofilin kimyasal yapısı ve organik tepkimelerin nicel çözümlemesi gibi konularda uzmanlaştı.


8 Mayıs 1933'te Harvard Üniversitesi'ne rektör seçildi.Bu görevdeyken, ünivesitenin lisans ve meslek okullarının coğrafi ve toplumsal bileşim bakımından daha geniş bir öğrenci kitlesine açılmasına çalıştı. Daha 1930'ların sonlarından başlayarak Müttefiklere yardım edilmesini savunan Conant, II. Dünya Savaşı'nda ABD'de bilimsel etkinliklerin, atom bombasının geliştirilmesi gibi savaş amaçları doğrultusunda yönlendirilmesini sağlayan bilim adamlarının başında geliyordu.Savaşta sonra Ulusal Bilim Vakfı ve Atom Enerjisi Komisyonu'nda (AEC) yüksek danışman olarak çalıştı.1953'te Batı Almanya'ya (Almanya Federal Cumhuriyeti) ABD yüksek komiseri, 1955'te büyükelçi olarak atandı.Yeni kurulan Almanya'da demokrasi ruhunun savunucusu olarak tanındı.1957'de ABD'ye döndü. Halk eğitimi sorununa yönelerek ortaöğrenim üzerinde araştırmalara girişti.


Conant'ın yapıtları arasında N. H. Black ile birlikte yazdığı Practical Chemistry (1920; Pratik Kimya) ve Chemistry of Organic Compounds (1933; Organik Bileşikler Kimyası) adlı iki ders kitabı da vardır. Bilimsel eğitim görmemiş okurlar için kaleme aldığı başarılı bilimsel yapıtlar arasında On Understanding Science (1947; Bilimi Anlamak Üzerine) sayılabilir.

Eğitim politikasını konu alan başlıca yapıtları Education and Liberty (1953; Eğitim ve Özgürlük), The American High School Today (1959; Günümüzde Amerika'da Ortaöğrenim), Slams ve Suburbs (1961; Kenar Mahalleler ve Banliyöler) ve The Education of American Teachers 'dır (1963; Amerikalı Öğretmenlerin Eğitimi).My Several Lives (Benim Birkaç Yaşamım) adlı otobiyografiside 1970'te yayımlanmıştır.