Merkezinde felsefenin yeraldığı Yedi Özgür Sanat -Tablo; Herrad von Landsberg'in Hortus deliciarum'dan, (12. yüzyıl)

Yedi özgür sanat (Septem artes liberates), antikçağ okul ve eğitim dünyasında öğretilen çeşitli bilim ve sanat alanlarını belirtir. Bunlar daha sonra ortaçağ felsefesinde de Skolastik okullarda öğretilen bölümler olmuştur.
Bahsedilen yedi özgür sanat ve bilim alanları şunlardır:

 • İlk olarak Trivium denilen Üçlü Grup, yani;
  • Gramer
  • Diyalektik
  • Retorik


gelmektedir.
 • İkinci olarak da Quadrium denilen Dörtlü Grup gelmektedir. Bunlar da;
  • Aritmetik
  • Geometri
  • Müzik
  • Gökbilim


'den meydana gelmektedir.
Bu sanat ve bilim dalları sözkonusu dönem içinde özgür insana yakışmadığı ya da uygun olmadığı düşünülen el zanaatlarından kesin bir şekilde ayrştırılır ve onların karşısına konulur. Bunların öğretilmesini amaçlayan okullar, düşünce tarihinde etkili olan akımlara ve düşünsel gelişmelere etki etmişlerdir.