Amarok eski Türklerin ilk dövüş sanatı. Modern hali, Hakan Haslaman tarafından sistematikleştirilmiş ve uygulanmıştır.

Amarok, Alpağutnung Mengü Az Rak Oğuz Köreşi`nin kısaltmasıdır. Bu spor özgün uzun adı yerine genelde amarok kısaltmasıyla tanınır.

Uzun adının açıklaması

Alpağut

  • Alpagu ; savaş sırasında düşmana, kendinden geçerek tek başına saldıran kişi, Alpagu(t) çoğul halidir.

Mengü

  • sonsuz, ebedi;

Az Rak

  • ender;

Oğuz

  • eski Türklerin bir Tanrısı (bu sanatta bilinen Oğuz soyu anlamına gelmez);

Köreş

  • Bugün Güreş olarak kullanılan sözcük, eski çağda dövüşme veya çatışma anlamına gelir.