Eş Anlamlı Kelimeler ve Sözcükler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Eş Anlamlı Kelimeler ve Sözcükler

 1. Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere "eş anlamlı sözcükler" denir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışları farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavramı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığındaki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.

  Örneğin;

  ev-konut,

  imtihan-sınav,

  mektep-okul,

  hürriyet-özgürlük,

  bellek-hafıza,

  cevap-yanıt,

  kıla-vuz-rehber,

  amaç-gaye-hedef-maksat,

  kaybetmek-yitirmek


  sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş anlamlıdır.
  Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek daha doğru olur. Örneğin "kara" sözcüğünün eş anlamlısı "siyah"tır.
  Ancak;

  • "Onun gibi kara gün dostu adam az bulunur."

  cümlesinde "kara" sözcüğünün eş anlamlısı "siyah" değil, "kötü"dür.


  • "Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sormuşlar."
   "Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı."

  Bu cümlelerde geçen "tıpkısı" ve "aynısı" sözcükleri aynı anlamdadır.

  • "Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış."
   "Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş."

  Bu cümlelerde geçen "değerli" ve "kıymetli" sözcükleri Eş Anlamlı kelimelerdir.

  • "O eskiden güçlü bir çocuktu."
   "Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi."

  Bu cümlelerde geçen "güçlü" ve "kuvvetli" sözcükleri anlamdaş sözcüklerdir.
  Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir. Örneğin "batmak" sözcüğünü farklı cümlelerde kullanalım:
  I. Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış.
  II. Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış.
  III. Onun bu sözleri bana battı.
  IV. Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış.
  V. Okyanusta çarpışan gemiler batmış.
  "Batmak" sözcüğü I. cümlede "iflas etmek", II. cümlede "kirlenmek", III. cümlede, "dokunmak, rahatsız etmek" anlamında kullanılmıştır. IV. ve V. cümlede ise "bir sıvının üstündeyken içine gömülmek" anlamında kullanılmıştır. O halde bu cümlelerde "batmak" sözcüğünün sadece IV. ve V. cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir.


 2. 2010-02-16 #2
  EŞ ANLAMLI KELİMELER

  Cemil mektebe gitti. Cemil okula gitti. Tümcelerinde altı çizili kelimelerin anlamlarını sözlükten bulalım.Anlamları aynı mı?

  Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere EŞ ANLAMLI KELİMELER(ANLAMDAŞ) denir.Örneğin; GÜZ yaprakların döküldüğü kış dan önceki mevsimdir.SONBAHAR da ayı anlamı ifade eder.O halde güz ve sonbahar sözcükleri eş anlamlı kelimelerdir.

  Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlıları ile eşleştiriniz.

  siyah

  öykü

  tutsak

  ırmak

  yoksul

  yaşlı

  kara

  yurt

  hikaye

  teklif

  hekim

  yolculuk

  doktor

  özgürlük

  öğrenci

  dize

  ihtiyar

  seyahat

  vatan

  vilayet

  misafir

  konuk

  tabiat

  ak

  Okul

  mektep

  mısra

  talebe

  Esir

  hediye

  nehir

  öneri

  Ödev

  armağan

  il

  beyaz

  hürriyet

  vazife

  doğa

  fakir


  ZITANLAMLI (KARŞIT) KELİMELER

  "Ayşegül büyük bir ekmek aldı. Mustafa küçük bir ekmek aldı." tümcelerinde kırmızı yazılı sözcükler anlamca birbirinin karşıtıdır.

  Yazılışları farklı, anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere ZIT ANLAMLI(KARŞIT) SÖZCÜKLER denir.

  Zürafa çok uzun bir hayvandır.

  Fare kısa boylu bir hayvandır.
  Aşağıdaki kelimelerden zıt anlamlı olanları eşleştiriniz.

  açık…. yaş… hafif…… ön……...
  arka… ağır… kapalı…. kuru…..
  sıcak… evet…. hayır…. soğuk…..

  Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını karşılarına yazınız.
  büyük
  küçük
  taze
  …………..
  …………..
  ucuz
  uzun
  …………..
  …………
  sıvı
  neşeli
  ………….
  ……………
  dar
  kuru
  ……………
  …………..
  kötü
  yaşlı
  …………..
  ………….
  alçak
  aydınlık
  ……………
  …………..
  ince
  sert
  …………
  ……………
  olgun
  eski
  ………….
  ………….
  çirkin
  beyaz
  …………..
  ………….
  zayıf
  zengin
  …………..
  ……………
  eksi
  kaba
  …………..
  ………….
  karanlık
  zor
  …………..

  EŞSESLİ (SESTEŞ) SÖZCÜKLER

  "Ahmet çayda balık tuttu. Mehmet sıcak çay içti." tümcelerinde
  çay sözcüğünün anlamının farklı olduğunu fark ettiniz mi? Yazılışları aynı mı?
  Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklere EŞSESLİ(SESTEŞ) SÖZCÜK denir. O halde çay sözcüğü sesteş bir sözcüktür diyebilir miyiz?

  ***Aşağıdaki eşsesli sözcükleri farklı anlamlarda cümle içerisinde kullanınız.
  kaz


  yüz


  kara


  kır


  ek  Aşağıdaki sözcüklerden eşsesli olanlara x işareti koyunuz.

  yaz

  ay

  ben

  diz

  ak

  dolu

  bel

  ocak

  dil

  dal

  beş

  gül

  ekmek

  hece

  yol

  harf

  saz

  baş

  sıcak

  elma


 3. 2011-04-18 #3
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  Acilin eş anlamlısı ne
  Bakınız: Türkçede Eş ve Yakın Anlamlılar Sözlüğü

 4. 2011-04-18 #4
  Aşağıda alfabetik listelenmiş eş anlamlı kelime örnekleri bulunmaktadır.

  • abide :anıt
  • acele :çabuk
  • acemi :toy
  • aciz :güçsüz
  • adalet :hak
  • adet :sayı
  • aka :büyük
  • akıl :us
  • al :kırmızı
  • alelade :sıradan
  • aleni :açık
  • ara :fasıla
  • araba : otomobil
  • armağan :hediye
  • aşk :sevi
  • atik :seri
  • ayakkabı :pabuç
  • bağışlama :affetme
  • bacı :kız kardeş
  • baş :kafa
  • bayağı :adi
  • beyaz :ak
  • bonkör :cömert
  • cennet :aden
  • cevap :yanıt
  • cılız :zayıf
  • cimri :pinti
  • cümle :tümce
  • çabuk :acele
  • çağrı :davet
  • çamur :balçık
  • çare :umar
  • denk :müsavi
  • deprem :zelzele
  • dilek :istek :arzu
  • dizi :sıra
  • doktor :hekim
  • dost :arkadaş
  • edebiyat :yazın
  • edep :adap
  • ehemniyet :önem
  • elbise :esbap
  • emniyet :güven
  • eser :yapıt
  • eş anlamlı sözcükler :anlamdaş sözcükler
  • ev :konut
  • fakir :yoksul
  • fayda :yarar
  • fena :kötü
  • fikir :düşünce ya da ide
  • gemi :vapur
  • gezmek :dolaşmak
  • gökyüzü :sema
  • gözlem :rasat
  • güç :kuvvet
  • hadise : olay
  • hareket :kinetik
  • hasım :düşman
  • hasret :özlem
  • hatıra :anı
  • hediye :armağan
  • hekim :doktor
  • hısım :dost
  • ırak :uzak
  • ırmak :nehir
  • idadi :lise
  • idare :yönetim
  • ihtiyar :yaşlı
  • ihtiyaç :gereksinim
  • ilan :duyuru
  • ilişki :münasebet
  • imtihan :sınav
  • isim :ad
  • istasyon :gar veya Terminal
  • istikbal :gelecek
  • işçi :amele
  • ivedi :çabuk
  • izahat :açıklama
  • kabiliyet :yetenek
  • kafa :baş
  • kahin : medyum veya öz Türkçesi bilici
  • kalp :yürek
  • kanıt :delil
  • kelime :sözcük
  • kılavuz :rehber
  • kırmızı :al
  • kıyı :kenar veya sahil
  • kirli :pis
  • kolay :basit
  • konuk :misafir
  • kural :kaide
  • kuvvetli :güçlü
  • küçük :ufak veya minik
  • lider :önder
  • mal :meta
  • mani :engel
  • matem :yas
  • mektep : okul
  • mektup :name
  • merkep :eşek
  • misafir :konuk
  • misal :örnek
  • muharebe :savaş
  • mübarek :kutsal
  • namzet :aday
  • nehir :ırmak
  • nesil :kuşak
  • nezir :adak
  • okul :mektep
  • ortalama :vasat
  • oy :rey
  • öğrenci :talebe
  • öğretmen :muallim
  • önder :lider
  • örnek :misal
  • öykü :hikaye
  • problem :sorun
  • rey : oy
  • rüştiye : ortaokul
  • rüzgar :yel
  • saadet :mutluluk
  • sabit :durağan (durgun)
  • sağlık : sıhhat
  • savaş :cenk veya muharebe
  • sebep :neden
  • sene :yüzyıl ya da asır
  • serüven :macera
  • sevinç :mutluluk
  • sınav :imtahan
  • sınıf :derslik
  • sitane :yıldız
  • siyah :kara
  • son :nihayet
  • sonbahar :güz
  • soru :sual
  • sorumluluk :mesuliyet
  • sözcük :kelime
  • sözlük :lügat
  • şaka :latife
  • şakacı :nüktedan
  • tabiat :doğa
  • tartışma :münakaşa
  • temel :esas
  • tören :merasim
  • tren :şimendifer
  • tutsak :esir
  • tümce :cümle
  • uçak :tayyare
  • ulu :yüce
  • ulus :millet
  • usta :ehil
  • uyarı :ikaz
  • uygarlık :medeniyet
  • üzüntü :tasa
  • vakit :zaman
  • vatan :yurt
  • vazife :görev
  • veteriner :baytar
  • vilayet :il
  • Yaşlı :ihtiyar
  • yel :rüzgar
  • yemek :aş
  • yetenek :beceri ye da kabiliyet
  • yıl :sene
  • yılmak :bıkmak
  • yoksul :fakir
  • yurt :vatan
  • yürek :kalp
  • yüz :sima :çehre :surat
  • zehir :agu
  • zengin :varlıklı
  • zırnık :metelik


 5. 2011-04-18 #5
  Eş Anlamlı Sözcükler

  Sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. Türkçede söz­cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. Bu nedenle Türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. Türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. Eş anlamlı kelimelere bakıldığında genellikle bunlardan birinin Türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğu görülür:

  Bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul­lanımı belirler.

  Örneğin:
  "Çektiğimiz sıkıntının nedeni sevgisizlik, bencil­liktir." cümlesinde geçen "sıkıntı" sözcüğü, "Bu seferki yolculuğumuz çileli geçti." cümlesindeki "çile" sözcü­ğüyle eş anlamlıdır. Ancak;

  Eline geçirmiş de çileyi evirip çevirip yumak yapıyor.
  dizelerindeki "çile" ile eş anlamlı değlldir.

 6. 2012-11-01 #6
  bulamadım sitenizi beğenmedim

 7. 2012-11-04 #7
  işime çok iyi yaradı tşkkr

  Okunma: 124772 - Yorum: 6 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -