Düzeltme İşaretinin Kullanıldığı Yerler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Düzeltme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

 1. 1. Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için, okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur:

  adem (yokluk), âdem (insan);

  adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık);

  alem (bayrak), âlem (dünya, evren);

  alim (her şeyi bilen), âlim (bilgin);

  aşık (eklem kemiği), âşık (vurgun, tutkun);

  hakim (hikmet sahibi), hâkim (yargıç);

  hal (pazar yeri), hâl (durum, vaziyet);

  hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz);

  şura (şu yer), şûra (danışma kurulu).

  UYARI : Katil (< katl = öldürme) ve kadir (< kadr = değer) kelimeleriyle karışma olasılığı olduğu hâlde katil (ka:til = öldüren) ve kadir (< ka:dir = güçlü) kelimelerinin düzeltme işareti konmadan yazılması yaygınlaşmıştır.

  2. Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelime ve eklerle özel adlarda bulunan ince g, k ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerine konur:

  dergâh, gâvur, ordugâh, tezgâh, yadigâr, Nigâr; dükkân, hikâye, kâfir, kâğıt, Hakkâri, Kâzım, mahkûm, mekân, mezkûr, sükûn, sükût.

  Kişi ve yer adlarında ince l ünsüzünden sonra gelen a ve u ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır: Halûk, Lâle, Nalân; Balâ, Elâzığ, İslâhiye, Lâdik, Lâpseki.


  3. Nispet i'sinin belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır.

  Böylece (Türk) askeri ve askerî (okul), (İslam) dini ve dinî (bilgiler), (fizik) ilmi ve ilmî (tartışmalar), (Atatürk'ün) resmi ve resmî (kuruluşlar) gibi anlamları farklı kelimelerin karıştırılması da önlenmiş olur.


  Nispet i'si alan kelimelere Türkçe ekler getirildiğinde düzeltme işareti olduğu gibi kalır: millîleştirmek, millîlik, resmîleştirmek, resmîlik.


  Kaynak: Türk Dil Kurumu
  Güncelleme : 2017-07-06
 2. 2011-04-03 #2
  kaç siteye girdim en sonun da doğru olanı buldum............sanıyordum pazartesi günü hepsi ............ oldu

 3. 2014-04-09 #3
  harikaaaa çok güzel çok işime yaradı:p :D :)) herkese çok teşekkür ederim :0 :)) :) : D

Konu Etiketleri

düzeltme işareti ile ilgili cümleler, düzeltme işareti kullanılan kelimeler, düzeltme işareti nedir, düzeltme işareti örnekleri, düzeltme işaretleri tablosu

  Okunma: 14000 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -