1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, aile sevgisi içinde kimsesiz çocukları barındırmak ve eğitmek, ruhen ve bedenen olumlu yönde gelişmelerini sağlamak ve yapıcı kişilikler kazanmalarına çalışmak hedefiyle, ilk Türk çocuk köyü "Bolluca Çocukköyü"nü 1992 yılında korunmaya muhtaç çocukların hizmetine açmıştır.


Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, daha çok korunmaya muhtaç çocuğa daha kaliteli ve kapsamlı hizmet götürerek ülkemizin geleceği olan çocuklara sahip çıkıp, onları gerçekten topluma kazandırabilmek gayretindedir. 52 Bin m² arsa üzerinde inşa edilen Bolluca Çocukköyünde, Uluslararası SOS Çocuk Köyleri modeli uygulanmıştır. SOS Uluslararası Çocuk Köyleri Birliği, bugün içinde 29 Müslüman ülkenin de bulunduğu, dünyanın birçok ülkesinde çocuk köyleri kurulmasında öncülük eden ve bu konuda doğrudan destek veren bir yardım kuruluşudur. Destekçilerinin arasında birçok "Mason ve masonik faaliyete yardım eden kuruluşun" olması dikkat çekicidir.


Çocuk köyü nedir ?

Çocuk köyüne, 0-8 yaş arası kimsesiz veya yarı yetim, ruhen ve bedenen özürlü olmayan, yardıma muhtaç çocuklar alınır ve çocuklar hayatlarını kendi başlarına idare edebilecek duruma gelinceye kadar (yüksek tahsil dahil), Vakfın güvencesi altında, çocuk köyünde ve gençlik evlerinde yaşarlar. Çocukköyü ailelerinin yaşamları, bilinen aile ortamlarından çok farklı değildir.

Çocukköyündeki her aile evinde, 8-10 çocuk anneleriyle beraber müstakil evlerde yaşarlar. Çocuk köyüne gelen, anne sevgisine muhtaç çocuk, yeniden kendisini sevecek ve sağlıklı büyümesiyle ilgilenecek, ona güven verecek anneye kavuşur. Anneler, Türkiye' de ilk defa uygulanan "koruyucu annelik" mesleğini ilke edinmiş, üniversite öğretim görevlileri tarafından eğitilmiş, en az orta öğrenimlerini tamamlamış, dengeli karakter özelliklerine sahip, sağlam ahlaki prensipleri olan 25-40 yaş arası Türk vatandaşlarından seçilmektedir.


Çocukköyünde, değişik yaşlarda kız ve erkek çocuklar evde birlikte büyür, birlikte öğrenirler, sorumlulukları, günlük hayatın bütün sevinç ve üzüntülerini paylaşırlar; kardeşlik anlayışı ve dayanışma içinde, aile bağları doğal olarak gelişir Çocukköyünde büyüyen, ergenlik çağına gelmiş çocuklar, çocukköyünün devamı niteliğindeki Gençlik Evi'ne geçerler. Çocukköyü'nde anne şefkati ve korumasında büyümüş çocuğun, bir grubun içinde sorumluluk üstlenmeyi ve kendi ayakları üstünde durabilmeyi öğrendiği yer gençlik evidir. Gençler, altışar kişilik gruplar halinde pedagoji eğitimi almış bir gençlik liderinin sorumluluğunda, bir evi/daireyi paylaşırlar. Çocuk, çocukköyünden gençlik evine geçişde en az bir yıllık bir sürede annesi, köydeki pedagog ve köy müdürü ile gençlik lideri ile gençlik evi müdürü tarafından hazırlanır.

Bolluca çocukköyü ve gençlik evleri

Bolluca Çocukköyümüz 11 aile evi, 1 Kız 1 Erkek Gençlik Evi, idari bina, köy idari müdür evi, teknisyen evi, misafirhane, çocuk yuvası, kütüphane, arıtma tesisi, jeneratör, oyun parkı ve spor sahalarından oluşmaktadır. Köyde toplam 41 personel hizmet vermektedir.

Bolluca Çocukköyü içinde yer alan 2 gençlik evi haricinde Arnavutköy'de bir Erkek Gençlik Evi daha vardır. 4.Erkek Gençlik Evi ise Mimarsinan'da rahmetli Ali Rıza Çarmıklı ailesinin bağışladığı arsa üzerinde inşaa edilmiştir ve 2006 Ekim ayında açılışı yapılacaktır.

Şu anda, Bolluca Çocukköyü'nün 11 aile evinde 36'sı kız, 43'i erkek olmak üzere, 79 çocuğumuz, 2 Erkek Gençlik Evinde 24 gencimiz, 1 Kız Gençlik Evinde 13 kızımız, toplamda 116 çocuğumuz yaşamlarını sürdürmektedir.
Bolluca Çocukköyü, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı tarafından korunmaya muhtaç çocukları topluma kazandırmak amacı ile hayata geçirilen çok geniş kapsamlı bir Sosyal Sorumluluk projesidir ve ülkemizdeki kimsesiz çocuklar konusunda yaşanan mevcut sorunlara çözüm sunarak da örnek teşkil etmektedir.