İSİM

1 . Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket:

"Dışarıda nemli bir rüzgâr esiyordu, dalgalar durulmamış, yalnız biraz ağırlaşmıştı."- A. Erhat.


2 . Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem:

3 . Bir yüzeydeki kıvrım:

"Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal.


4 . Saçların kıvrım genişliği.

5 . Argo Gizli iş, dalavere:

"Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık.


6 . Argo Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.

7 . Argo Dalgınlık.

8 . Argo Geçici sevgili.

9 . Argo Geçici aşk ilişkisi.

10 . Fizik Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi:

"Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar.