Pejmürde

sıfat Farsça pijmurde

1 .
Eski püskü, yırtık:
"Bütün kasaba ahalisi gibi bunun da üstü başı pejmürde idi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Dağınık, perişan.