Karolenj Mimarisi, 8. yüzyılın sonları ve 9. yüzyılda Karolenj İmparatorluğu Batı Avrupa politik hayatını domine ederken Kuzey Avrupa'da ortaya çıkan mimari bir akımdır. Bu tarz Roma Mimarisi ile yarışa girişmiş ve Bizans Mimarisi'nden etkilenmiştir.


Lorsch'taki manastır kapıcı kulübesi, yaklaşık 800 yılında yapılmıştır ve Karolenj Mimarisi'nin Klasik Mimari'den ne derece fazla örnek aldığının göstergesidir.

Karolenj kiliseleri genelde Erken Hristiyan mimarisi gibi Bazilika şeklindedir. Buna en iyi örnek günümüzde de hayatta kalan 885 yapımı Corvey Manastırı'dır.

811 - Karolenj Mimarisi
Aachen'daki Palatine Kilisesi