Ölçü,Herhangi bir büyüklüğü ya da niceliği ölçmek için, tarih boyunca çok değişik ölçü sistemleri geliştirilmiştir. Örneğin bundan 60 yıl önce ülkemizde kumaşlar arşın ile ölçülür, ekmek okka ile, buğday kile ile tartılırdı. Bugün bu birimler tümüyle unutuldu; çünkü yıllardır dunvanın birçok ülkesinde olduğu gibi metre sistemini (metrik sistemi) kullanıyoruz. Ama değişik bir ölçü sistemi kullanan İngiliz ve Amerikalıların bir uzaklığı mil ile, bir sıvıyı galon ile ölçmeleri de bu kez metre sistemini kullanan ülkelerle anlaşma güçlüğü yaratıyor.


Gerçekten de aynı büyüklüğün her ülkede değişik bir birimle ölçülmesi günlük yaşamda, uluslararası ticarette, özellikle bilim dünyasında büyük karışıklıklara yol açar. Bu karışıklığa son vermek için, 1960ta Birleşmiş Milletler örgütünün öncülüğüyle uluslararası bir ölçü sistemi oluşturuldu. Fransızca adı Systeme Internationale d'Unites (Uluslararası Birimler Sistemi) olan ve tüm dünyada SI kısaltmasıyla bilinen bu sistem bugün bilim dünyasında büyük ölçüde benimsenmiştir. Ama günlük kullanımda metre sistemi ile İngiliz ve Amerikan sistemleri hâlâ egemenliğini sürdürüyor. Bu maddede, bugün bütün dünyada kullanılmakta olan bu üç büyük sistemin en önemli birimlerim gösteren bir dizi liste verilmiştir. Eski toplumlarca kullanılan bazı ölçü sistemlerinin doğuşunu ve gelişmesini ya da bir zamanlar Türkiye'de kullanılmış olan eski ölçü birimlerinin metre sistemindeki eşdeğerlerini ise Ölçme maddesinde bulabilirsiniz.