ZAMAN ZAMAN İÇİNDE
Zaman zaman içinda
Kalbur zaman içinde
Cinler cirit oynarkan
Eski hamam içinde
Nerde var nerde yoksa
Bir sinek vızıldadı havaya
Yağını süzdük üçyüz altymış tavaya
Derisini sattık yüzbinlerce liraya
Kemiklerinde bir köprü kurduk
Çukurova'ya
Ne dün, ne bugün
Bugün iki adam geçti
Bir zayıf bir şişman
Biri dost biri düşman
Geçende pişman
Geçmeyende pişman


AY DEDE
Ay dede
Evin nerede
Yağa batır
Bala batır
Sen yemezsen
Bana getir
Üşüdüm, dondum soğuktan
Bir kız çıktı kağıttan
Kız bulgur kaynatır
Dedem sakalını oynatır
Hafiften hafiften.