Elementlerin Kullanım Alanları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Elementlerin Kullanım Alanları

 1. Nikel
  Nikel Kullanım Alanları

  • Paramanyetik özelliğinden dolayı dış etkilere dayanıklıdır. Bu nedenle eşyaların üzerlerinin elektrolitik kaplanmasında,
  • Aşınmaya karşı dirençli alaşımların eldesinde,
  • Pillerin ve akülerin yapımında,
  • Cama yeşil renk vermek amacıyla,
  • Özel çeliklerin yapımında,
  • Hidrojenasyon reaksiyonlarında katalizör olarak,
  • Madeni paraların yapımında,

  Bakır
  Bakır Kullanım Alanı

  • Bakır tel yapımında
  • Yüksek frekans hattı yapımında
  • Bileşikleri şeker analizinde Fehling's çözeltisini hazırlanmasında
  • Müzik enstrümanlarının yapımında
  • Renkli cam yapımında
  • Vakum tüpleri, katot ışık tüpleri , mikrodalga fırınlarda
  • Kabartma metal olarak
  • Elektrik endüstrisinde
  • Bakır sülfat tarım zehri olarak ve suların saflaştırılmasında kullanılmaktadır.

  Çinko Kullanım Alanları

  • Metalleri korozyona karşı korumak amacı ile galvanizlenmesinde,
  • ZnO bileşiği boya, kauçuk, kozmetik, plastik, sabun, printer mürekkebi, ilaç üretiminde,
  • ZnS bileşiği floresans özelliğe sahip olduğu için kol saatlerinde parlak kadranların yapımında, floresans ışıklarda, X-ışıkları ve televizyon ekranlarının yapımında,
  • Çinko metali kuru pillerde, bozuk para yapımında,
  • Otomobil endüstrisinde,
  • Alaşımların eldesinde,
  • İnsan vücudu için önemli bir element olduğu için vitaminlerin hazırlanmasında kullanılmaktadır.

  Lityum Kullanım Alanları

  • Yağlayıcı ve alaşım sertleştirici maddelerin bileşiminde,
  • Alaşımları organik bileşiklerin sentezinde ve nükleer uygulamalarda
  • Lityum hidroksit deniz araçlarında ve denizaltılarında havadaki karbondioksiti absorbe etmek amacı ile,
  • Alüminyum, bakır, mangan,ve kadmiyum ile olan alaşımları hava taşıtlarında,
  • Seramik ve cam yapımında,
  • Pil üretiminde,
  • Bazı lityum bileşikleri beyin ve psikolojik hastalıkların tedavisinde,
  • Tritium eldesinde,
  • Lityum tuzları desikant olarak kullanılmaktadır.

  Berilyum Kullanım Alanı

  • Bakır- berilyum alaşımında alaşım oluşturma ajanı olarak kullanılır. Çünkü berilyum ısıyı çok iyi absorbe eder. Bu alaşım bir çok sektörde elektrik ve ısı iletkenlerinin çok iyi olması, manyetik olmaması, sert olması nedeniyle tercih edilir.
  • X-ray ışık geçirgenliğinin çok iyi olması nedeniyle X-Ray pencerelerinde,
  • Seramik yapımında,
  • Oksitleri nükleer endüstrisinde,
  • Berilyum bileşikleri floresans ışıkların tüplerinde,
  • Alaşımları uçak ve uzay araçları yapımında kullanılır.

  Gümüş Kullanım Alanları

  • Metalik olarak kuyumculukta,
  • AgBr bileşiği fotoğrafçılıkta,
  • Diş protezlerinin yapımında,
  • Elektrik kontaklarında,
  • Gümüş-çinko ve gümüş-kadmiyum pillerin yapımında,
  • Aynaların kaplanmasında,
  • Yükseltgenme reaksiyonlarında katalizör olarak,
  • Gümüş klorür camlara şeffaflık vermek için,bir çok ülkede bozuk para yapımında kullanılmaktadır.

  Çinko Kullanım Alanları

  • Metalleri korozyona karşı korumak amacı ile galvanizlenmesinde,
  • ZnO bileşiği boya, kauçuk, kozmetik, plastik, sabun, printer mürekkebi, ilaç üretiminde,
  • ZnS bileşiği floresans özelliğe sahip olduğu için kol saatlerinde parlak kadranların yapımında, floresans ışıklarda, X-ışıkları ve televizyon ekranlarının yapımında,
  • Çinko metali kuru pillerde, bozuk para yapımında,
  • Otomobil endüstrisinde,
  • Alaşımların eldesinde,
  • İnsan vücudu için önemli bir element olduğu için vitaminlerin hazırlanmasında kullanılmaktadır.

  Flor Kullanım Alanları

  • Telon adı verilen aside ve baza dayanıklı polimerlerin üretiminde
  • Cama etki eden tek bileşik hidroflorik asit (HF) olduğundan cam yüzeylerin aşındırma işleminde
  • Diş sağlığı için gerekli bir madde olduğu için diş macunlarında
  • Tek atomlu florlar, yarıiletken özelliğe sahip ürünlerin üretiminde
  • Floroklorohidrokarbon bileşiği buzdolabı, klimalarda ve deodorantlarda kullanıır. Fakat Floroklorohidrokarbon bileşiği ozon tabakasına zaralı bir maddedir.

  Demir Kullanım Alanları

  • Çelik sanayinin ana hammaddesi olarak,
  • İnsan ve hayvan yaşamının en önemli parçası olan hemoglobinin yapısında,
  • Demir oksitleri boya endüstrisinde pigment olarak,
  • Saf halde demir karbon ve diğer metallerle alaşımları halinde,
  • İnşaatlarda beton, kiriş ve yüzeylerin güçlendirilmesinde kullanılır.

  Bor Kullanım Alanı

  • Amfoter bor fişek sanayisinde yeşil rengi vermek için
  • Borik asit dezenfektan olarak yaralarda kullanılır. Doğada kaplıca sularında bulunur.
  • Boraks, suyu yumuşatmak için, renkli cam imalatında, porselen ve pyrex cam yapımında
  • Hidrürleri roket yakıtlarında
  • Boraks kaynakçılıkta kaynak tozu,temizleyicisi olarak
  • Elementel bor bazı çeliklerin kopmaya karşı direncini arttırmak için
  • Bor karbür (B4C) çok sert olduğundan delici ve yontucu araç yapımında
  • 10B nükleer reaktörlerde, cihazlarda elektronu dedekte etmek için kullanılır.

  Zinkoryum Kullanım Alanları

  • Zirkonyum metali korozyona dayanıklılığı ve nötron absorplama özelliğinin az olması nedeniyle nükleer reaktörlerin yapı malzemesi olarak,
  • Yanıcı özelliğinden dolayı askeriyede,
  • ZrO2, erime noktasının yüksek olması nedeniyle ateşe dayanıklı malzemelerin yapımında, cam ve seramik endüstrisinde
  • Düşük sıcaklıklara süperiletken özelliği nedeniyle zirkonyum-niobyum alaşımları süperiletken mıknatısların yapımında,
  • Korozyona dayanıklılığı nedeniyle bir çok aletin yapımında kullanılmaktadır.

  Amerikyum Kullanım Alanı

  • Kolay elde edile bildiği için en önemli izotopu amerikyum 241'dir; bu izotop plütonyumdan elde edilmiş ve saniyede akışkan yoğunluklarının ölçümünde, kalınlık ölçmede, uçak yakıtı göstergelerinde ve uzaklık algılayıcı aygıtlarda kullanılmıştır; bu uygulamaların hepsine amerikyum 241'in gamma ışımasından yararlanılır.
  • Duman algılayıcı dedektörlerde kullanılmaktadır.

  Antinyum Kullanım Alanı

  • Termoelektirik güç
  • Nötron kaynağı

  Argon Kullanım Alanı

  • Ampüllerin, floresans ışıkların , fotoğraf tüplerinin içerisinde
  • Titanyum ve diğer reaktif elementlerin üretiminde
  • İnert gaz olarak bir çok endüstride kullanılmaktadır.

  Altın Kullanım Alanı

  • 198Au kanser tedavilerinde,
  • Kolay işlenebilirlik özelliği ile elektronik endüstrisinde,
  • Kuyumculukta ve dekorasyon işlerince,
  • Dişçilikte,
  • (HAuCl4) bileşiği fotoğrafçılıkta,
  • Kolloidal altın tıp ve biyoloji uygulamalarında kullanılmaktadır.

  Arsenik Kullanım Alanı

  • Tunç rengi vermek için
  • Organarsin bileşikleri tıp sektöründe ilaç olarak
  • Pb-As bileşikleri saçma yapımında
  • Transistör yapımında doping ajanı olarak kullanılır.

  Baryum Kullanım Alanı

  • Baryum sülfat kalıcı beyazlık sağlamak veya beyazlatmak için boya endüstrisinde kullanılır.
  • Cam yapımında kullanılır.
  • Baryum karbonat fare zehiri olarak kullanılır.
  • Nitratı ve kloratı yeşil renk elde etmek için kullanılır.
  • Sülfürleri beyaz pigment olarak kullanılır.
  • Lastik yapımında kullanılır.
  • BaSO4 (barit) petrol kuyularının yapımında kullanılır.

  Bizmut Kullanım Alanı

  • Dövülebilir demir üretiminde
  • Akrilik fiber yapımında katalizör olarak
  • Termokapılların içerisinde
  • Yangın dedektörlerinde ve yangın söndürücülerde
  • İlaç sanayisinde
  • Kozmetik sanayide kullanılır

  Seryum
  Seryum Kullanım Alanları

  • Metallerle yaptığı bileşikler çabuk yanıcı alaşımların üretiminde ve sigara yakacağı olarak
  • Sülfatları nicel analizlerde volumetrik yükseltgen ajan olarak
  • Cam üretiminde renk giderici olarak
  • Petrol rafinesinde katalizör olarak
  • Maden endüstrisinde ve nükleer uygulamalarında
  • Karbon-ark lambalarında, sinema endüstrisinde
  • Seryum(III) ve seryum(IV) bileşikler organik sentezlerde katalizör olarak
  • Oksitleri fırınların iç yüzeyine kaplanarak kararmaları ve pişirme sırasında fırın yüzeyinde oluşabilecek kalıntıları kendi kendini temizle özelliği sayesinde temizler

  Azot
  Azot Kullanım Alanları

  • Amonyak üretiminde,
  • Nitrik asit üretiminde,
  • Paslanmaz çelik ve çelik fabrikalarında soğutucu olarak,
  • Normal gıda ürünlerinin ve donmuş gıda ürünlerinin taşımacılığında ,
  • Sperm bankalarından spermlerin dondurularak saklanmasında,
  • Patlama riski olan sıvıların bulunduğu tanklarda inert atmosfer oluşturmak için,
  • Elektronik parçaların üretiminde,
  • Bileşikleri barut yapımında,
  • Üre eldesinde
  • Patlayıcı yapımında (nitrogliserin, trinitrotoluen) kullanılmaktadır.
  • Protein ve bir çok organik bileşiğin temel elementidir.

  Vanadyum
  Vanadyum Kullanım Alanları

  • Vanadyumun %50 oranında demir ile oluşturduğu ferro vanadyum alaşımı özel çeliklerin yapımında,
  • V2O5 bileşiği sülfürik asit üretiminde ve bir çok üretimde katalizör olarak,
  • V2O5 bileşiği seramik yapımında, boya üretiminde,
  • Vanadyum- galyum alaşımı süper iletken mıknatısların yapımında,
  • Nükleer uygulamalarda kullanılmaktadır.


  Uranyum Kullanım Alanları

  • Seramiğe renk vermek amacı ile,
  • Üretim reaktörlerinde, U-238 izotopu plütonyuma dönüşerek, plütonyum hidrojen bombası yapımında,
  • Uranil asetat analitik uygulamalarında,
  • Nükleer yakıt olarak,
  • Nükleer patlayıcı olarak kullanılır.

  Tellür Kullanım Alanları

  • Kurşun metaline eklenerek, sülfürik asidin korrozif etkisini azaltmak ve metalin kuvvetliliğini ve dayanıklılığını artırmak için,
  • Yarı iletken özelliğinden dolayı bir çok sektörde,
  • Bakırın ve çeliğin işlenebilirliğini arttırmak amacı ile,
  • Termoelektrik aletlerde,
  • Seramik üretiminde kullanılmaktadır.

  Skandiyum Kullanım Alanları

  • Sc 46 izotopu rafinerilerde ham petrol analizinde,
  • Işık kaynağı oluşturmak amacıyla civa buharlı lambaların içerisinde,
  • Sızıcı tespit edici cihazlarda,
  • Tohum yeşertici kimyasalların bileşiminde,
  • Yüksek erime noktasına sahip olması nedeniyle uzay araçlarının yapımında kullanılmaktadır. 2. 2011-10-11 #2
  Elementlerin Kullanım Alanları

  Elementlerin kullanım alanları elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre değişir. Örneğin patlama tehlikesi olan yerlerde yanıcı olmayan helyum gazı kullanılır.

  Aşağıdaki şekilde ilk 20 element gösterilmektedir.

  Elementlerin Kullanım Alanları

  1 Hidrojen - H
  Suyun canlıların ve petrol gibi bir çok maddenin yapısında bulunur. Yakıt hücresi denilen elektrik kaynağı yapımında kullanılır. Ayrıca roket yakıtı olarak kullanılır.

  2 Helyum He
  Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını şişirmede , roket yakıtlarını sıkıştırmada kullanılır. Nükleer santrallerde soğutucu görevi yapar.

  3 Lityum - Li
  İlaçlarda , pil üretiminde seramik ve cam yapımında kullanılır. Zehirlidir.

  4 Berilyum - Be
  Uçak ve uzay araçlarının yapımında elektrik ve ısı iletkeni olarak. Bilgisayar parçaları yapımında da kullanılmaktadır.

  5 Bor - B
  Isıya dayanıklı renkli cam imalatında , seramiklerde ve roket yakıtında. Tenis raketi ve göz dezenfektanlarının bileşiminde de bor bulunuyor.

  6 Karbon - C
  Canlı yaşamı için çok önemlidir. Canlıların yapısında , yeryüzünde , kömür petrol ,doğal gaz yapısında bulunur. Plastik sanayinde, Çelik yapımında, nükleer tepkimelerin kontrolünde kullanılmaktadır.

  7 Azot - N
  Canlılar için gerekli temel elementlerden biridir.sıvı azot soğutma da bazı azot bileşikleri tarımda gübre olarak kullanılır.

  8 Oksijen - O
  Canlılar için önemli elementtir. Dağlıçlarda ve astronotlarda solunum için oksijen tüplerinde bulundurulur.

  9 Flor - F
  Diş macunu ve deodorant yapısında , buzdolabı ve klimalarda kullanılır.

  10 Neon - Ne
  Renkli reklam panolarının aydınlatılmasında, TV tüplerinde

  11 Sodyum - Na
  Doğada sofra tuzunda , kağıt , gıda , tekstil , kimya ,sabun , ve metallerde

  12 Magnezyum - Mg
  Hava taşıtlarının yapısında kullanılır, kurutulmuş meyvelerde bulunur.

  13 Alüminyum - Al
  Mutfak araç gereçleri,elektrikli araçların yapısında , içeçek kutuları

  14 - Silisyum - Si
  Kumda, kilde , camın yapısında,yapı malzemelerinde bulunur.

  15 Fosfor - P
  Canlılarda , sinir ve kemiklerin yapısında, suni gübre yapısında

  16 Kükürt - S
  Barut , sülfürik asit yapısında,kuru meyvelerde mikrop öldürücü olarak

  17 Klor - Cl
  Sofra tuzunda , içme sularında mikrop öldürücü olarak

  18 Argon - Ar
  Ampullerde ve flüoresan tüplerinde kullanılır

  19 Potasyum - K
  Sıvı deterjan,gübre,barut, cam ve lens yapımında kullanılır.

  20 Kalsiyum - Ca
  Çimento,alçı,kireç ile dişlerimizin ve kemiklerin yapısında bulunur. Toryum, uranyum ve zirkonyum gibi metallerin hazırlanmasında ve çeşitli alaşımların eldesinde kullanılır. 3. 2013-03-14 #3
  ya çok teşekkür ederim çokkkk işime yara):dı

 4. 2013-03-15 #4
  Harikasınız

  Okunma: 19176 - Yorum: 3 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -