Bilimsel Sınıflandırma
Alem:
Animalia

Alt alem:
Agnotozoa - Basit hayvanlar

Şubeler

Placozoa
Orthonectida
Rhombozoa

729 - Hayvanlar Alemi - Agnotozoa (Basit Hayvanlar)
Trichoplax adhaerans

Placozoa
Familya: Trichoplacidae
Cins: Trichoplax
Tür: Trichoplax adhaerens

Agnotozoa, biyolojik sınıflandırmada, basit hayvanları kapsayan bir taksondur.

İsim, omurgasızlar paleontolojisi kitaplarında altalem metazoa'nın dalı olarak görülür. Dal sadece Mesozoa şubesini içerir.

Yakın geçmişte, organsız basit hayvanlar şubelerini kapsayan bir alt alem olarak tanımlanmıştır. Bunlar, Placozoa, Orthonectida, ve Rhombozoa şubeleridir. Orthonectida ve Rhombozoa, Mesozoa şubesi içinde sınıflandırılırlar.

Biyologlar, bugün genellikle Agnotozoa taksonunu kullanmazlar. Bunun için sebepler şöyledir:

  • Placozoanların Mesozoanlarla akraba olduklarına dair hala şüpheler vardır.
  • Mesozoan gruplarının ikisi arasında da (Orthonectida ve Rhombozoanlar) birbirleriyle akraba oldukları şüphesi vardır.
  • Eğer, iki grup da akrabaysa, bu, Mesozoa adı yerine başka bir isim kullanmak için küçük bir gerekçe olduğu belirtilmiştir.