Göçmen Kuşlar - Göçmen Kuşlar Listesi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Göçmen Kuşlar - Göçmen Kuşlar Listesi

 1. Göçmen Kuşlar

  Göçmen kuşlar farklı mevsimleri farklı coğrafyalarda geçiren kuş türlerinden oluşan bir gruptur. Her sene dünyaca 50 milyar kuşun göç ettiği tahmin edilir. Bunlardan 5 milyarı Avrupa ile Afrika arasında göç eder.

  Küçücük kolibri kuşundan koskoca kartallara kadar binlerce kuş türü her sene vakti geldiği zaman üreme ve kışlama bölgeleri arasında uzun yolculuklar yaparlar. Yılda iki defa Kuzey ve Güney yarıküreleri arasında göç ederler. Kış aylarında havaların soğumasıyla besin bulmak zorlaşır ve rekabet artar. Bu sebeple Kuzey yarımkürede üreyen göçmen kuşlar, her sonbaharda Güney yarımküreye doğru göç hareketine girişir. Güney daha sıcak ve besin bakımından daha zengin olduğundan iyi bir kışlama alanı teşkil eder. İlkbaharın başlamasıyla da güneyden kuzeye dönüş göçüne başlarlar. İlkbaharda kuzey bölgeleri kuş akınlarına uğrar.


  İlkbaharda kuzeye gelen kuşlar, ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimleri olmak üzere yılın dörtte üçünü bu geniş alanlarda geçirirler. Yalnız kış mevsiminde tropik bölgelerde barınırlar.

  Barn kırlangıçları, her ilkbaharda Brezilya ve Arjantin'den yola çıkarak 4350 kilometrelik tehlikeli bir yolu aştıktan sonra Labrador ve Alaska'ya gelerek yumurtlarlar. Baltimor sarıasması, her Mayıs ayında Güney Amerika'dan kalkarak 1250 kilometrelik bir yolculuktan sonra New York'un Scardale bölümüne gelir.

  Kuzey Amerika ormanlarında yumurtlayan siyah çalı bülbülleri, her sonbahar gökyüzünde büyük sürüler halinde bir araya gelerek kışlamak için Atlantik sahillerine ve Güney Amerika'ya göç ederler. Ağırlıkları 9-10 gram gelen bu küçücük kuşlar hiç mola vermeden asgari 86 saat boyunca uçarak 1500 kilometrelik bir mesafe katederler. İlkbaharda göç eden diğer birçok tür gibi geldiği rotayı takip ederek tekrar eski yerlerine geri dönerler. İspinozun dişisi göç ettiği halde erkeği göç etmez. Türkiye'de de leylekler, kırlangıçlar ve daha birçokları sonbahar geldiğinde binlerce kilometreyi aşarak Afrika'ya göç ederler. Bir yıl önce kışladıkları yerlerine giderler. İlkbaharda ise, kuzeye göç ederek kuluçka yuvalarına dönerler. Türkiye, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında göç eden kuşlar için bir köprü oluşturması ve 400'ü aşkın göçmen türü barındırması bakımından özel bir konuma ve milletlerarası önemi haizdir.

  Kuşların ayaklarını halkalama metoduyla, radar veya uçaklarla takip ederek, birçok türün göç yollarının haritaları çıkarıldı. Kuş göçleri herkes tarafından görülmeye değer büyük bir şovdur.

  Göçmen kuşların çoğu (özellikle küçük ötücü kuşlar) göç için gerekli enerjiyi uzun yolculuğa çıkmadan önce ne bulurlarsa yiyerek vücutlarında depoladıkları yağdan sağlarlar. Yağ onların adeta yakıt tankıdır. Bazıları göçten hemen önce ağırlıklarını iki katına çıkartırlar. Nijerya'da kışlayan ötleğenlerin ağırlığı, Ekim-Şubat ayları arasında 10-13 gr gelir. Avrupa'ya dönüşten önce Mart-Nisan aylarında ve bilhassa Mayıs başında 20 gr'a ulaşır.

  Yapılan hesaplamalarda, 8 gr yağa sahip olan bir bülbülün, 3000 km uçabilecek kadar yakıta sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu yakıtla Büyük Sahra'yı kolayca aşabilmektedir. Kırlangıçlar ise önceden yağ depolamazlar. Yol boyunca rastladıkları böcekleri avlayarak gerekli enerji ikmalini yaparlar.

  Yırtıcı kuşlar, leylekler, turnalar ve pelikanlar gibi iri yapılı kuşlar, bedenlerinin büyüklüğü sebebiyle yağ depolayamazlar. Onlar, göç yolculuklarında, güneşin, toprak ve üstündeki hava katmanlarını ısıtması sonucu yükselen ve termal olarak adlandırılan hava kitlelerini kullanırlar. Geniş kanatlarını kullanarak bir termal yardımıyla yükselir ve termalden termale süzülerek yollarına devam ederler. Bu metodla az enerji harcamış olurlar. Denizler üzerinde termallerin oluşmaması, karalar üzerinden dolaşarak daha uzun göç yollarını takip etmelerine sebep olur. Yolculuk ve mola esnasında da avlanmalarına devam ederler.

  Göç sırasında bir kısmı gündüz, bir kısmı ise gece uçarlar. Bunun yanısıra yüzerek göç edenler de vardır. Böceklerle beslenen küçük kuşlar ve ördeklerin çoğu gece yol alır. Arı kuşları, kırlangıç ve kırlangıç benzeri kuşlar da gündüzleri uçarlar. Sığırcıklar 4000-5000 bireylik gruplar halinde göç ederler. Kartal ve atmaca gibi yırtıcılar, yalnız ve topluluklar halinde göçe katılırlar.

  46 - Göçmen Kuşlar - Göçmen Kuşlar Listesi
  Deniz kıyı kırlangıçlarının göçmen yolları

  Gündüzleri birbirini gören hayvanlar, geceleyin de seslerle birbirinden ayrılmazlar. Kırlangıçlar hayatlarını sıcak bölgelerde geçirirler. Kuzey yarımkürede üredikten sonra kışlamak için Temmuz-Eylül arasında güney yarımküreye göç ederler. Yurdumuzda yaşayan kırlangıçlar Nisan ayında iklimimize geri dönerler. Leylekler, ülkemize Mart ayından itibaren gelmeye başlarlar. Ağustos sonunda büyük topluluklar halinde, Güney Afrika'ya göç ederler. Deniz kırlangıçları, senede iki defa kuzey kutbunda yumurtladıktan sonra kışı geçirmek için güney kutbuna uçarlar. Uzun kanatlı yelkovan kuşları, güney yarımküreye mahsus göçmen kuşlardır. Üreme bölgeleri olan Avustralya'nın güneyinden göç ederek, Kuzey Pasifiğin kutup bölgesine gelirler. Gidiş-dönüşü 30.000 km'yi bulan bu göçe 10 milyon civarında kuş katılır. En uzun göç yolunu, deniz kıyı kırlangıçı (Sterna paradisaea) kateder. Kuluçka bölgesi olan Kuzey Kanada kıyılarından sonbaharda göçe başlar. Atlantik'i geçerek Batı Afrika kıyıları boyunca uçarak kışı geçireceği bölgelerine inerler.


 2. 2009-02-12 #2
  Göçmen Kuşlar Listesi
  A

  • Ak başlı kiraz kuşu
  • Ak gözlü ötleğen
  • Ak kanatlı sumru
  • Ak karınlı ebabil
  • Ak kaşlı kiraz kuşu
  • Ak kuyruksallayan
  • Ak leylek
  • Ak mukallit
  • Ak sokumlu kum kuşu
  • Ak sırtlı kuyrukkakan
  • Ak tepeli kara kuyrukkakan
  • Ak turna
  • Ak yanaklı kaz
  • Akdeniz martısı
  • Akgerdanlı ötleğen
  • Ala doğan
  • Alaca balıkçıl
  • Alaca kuyrukkakan
  • Alaca sinekkapan
  • Albatros
  • Angut
  • Ardıç bülbülü
  • Avrasya çulluğu
  • Avrupa arı kuşu
  • Ağaç incir kuşu
  • Ağaç kamışçını

  B

  • Bataklık düdükçünü
  • Bataklık kamışçını
  • Bataklık kiraz kuşu
  • Bataklık sutavuğu
  • Bayağı atmaca
  • Bayağı balaban
  • Bayağı boyunburan
  • Bayağı bıldırcın
  • Bayağı dağbülbülü
  • Bayağı kar serçesi
  • Bayağı kara ördek
  • Bayağı kaşıkgaga
  • Bayağı kerkenez
  • Bayağı kervan çulluğu
  • Bayağı kiraz kuşu
  • Bayağı kocabaş
  • Bayağı kocagöz
  • Bayağı kuyrukkakan
  • Bayağı kılıçgaga
  • Bayağı sarıasma
  • Bayağı sumru
  • Bayağı sığırcık
  • Bayağı taşçeviren
  • Bayağı turna
  • Bayağı çıvgın
  • Benekli düdükçün
  • Benekli sutavuğu
  • Boz ebabil
  • Boz kaz
  • Boz kuyrukkakan
  • Bozkır kartalı
  • Bozkır ötleğeni
  • Bülbül
  • Büyük ak balıkçıl
  • Büyük cılıbıt
  • Büyük dağbülbülü
  • Büyük deniz düdükçünü
  • Büyük karabaş martı
  • Büyük korsan martı
  • Büyük kum kuşu
  • Büyük kızılca kuyrukkakan
  • Büyük mavi balıkçıl
  • Büyük mukallit
  • Büyük orman kartalı
  • Büyük su çulluğu
  • Büyük tarakdiş
  • Büyük çamurcun
  • Bıldırcın kılavuzu
  • Bıyıklı ötleğen

  D

  • Dağ cılıbıtı
  • Dağ incir kuşu
  • Dağ mukallidi
  • Delice doğan
  • Deniz düdükçünü
  • Dere düdükçünü
  • Doğu cılıbıtı
  • Doğu martısı
  • Dövüşken kuş

  E

  • Ebabil
  • Erguvani balıkçıl
  • Ev kırlangıcı

  F

  • Funda ötleğeni

  G

  • Gri balıkçıl
  • Gri doğan
  • Gökgerdan
  • Gülen sumru

  H

  • Halkalı sinekkapan
  • Hazar sumrusu

  J

  • Japon atmacası

  K

  • Kadife ördek
  • Kamış bülbülü
  • Kanada kazı
  • Kar kiraz kuşu
  • Kara başlı dikkuyruk
  • Kara başlı iskete
  • Kara başlı kiraz kuşu
  • Kara kulaklı kuyrukkakan
  • Kara kızılbacak
  • Kara leylek
  • Kara sinekkapan
  • Kara sumru
  • Kara sırtlı martı
  • Karaboğazlı ötleğen
  • Kaya kırlangıcı
  • Kelaynak
  • Kutup korsan martısı
  • Kutup martısı
  • Kuzey keten kuşu
  • Kuzey çıvgını
  • Kuşaklı kiraz kuşu
  • Kütkuyruklu korsan martı
  • Küçük akgerdan
  • Küçük alamecek
  • Küçük balaban
  • Küçük boğmaklı toygar
  • Küçük ebabil
  • Küçük gümüş martı
  • Küçük karabatak
  • Küçük kartal
  • Küçük kerkenez
  • Küçük kervan çulluğu
  • Küçük kiraz kuşu
  • Küçük kum kuşu
  • Küçük kuğu
  • Küçük mukallit
  • Küçük orman kartalı
  • Küçük sakarca kazı
  • Küçük sarıbacak
  • Küçük sinekkapan
  • Küçük su çulluğu
  • Küçük sumru
  • Küçük sutavuğu
  • Küçük tarla kazı
  • Küçük çıvgın
  • Kılkuyruk
  • Kır incir kuşu
  • Kısa kanatlı sarı mukallit
  • Kıyı çamur çulluğu
  • Kızıl başlı kiraz kuşu
  • Kızıl boyunlu batağan
  • Kızıl deniz düdükçünü
  • Kızıl gerdanlı incir kuşu
  • Kızıl sinek kuşu
  • Kızıl şahin
  • Kızılbacak
  • Kızılgerdan

  L

  • Lapon çintesi
  • Lawrence sakası

  M

  • Mavi yanaklı arı kuşu
  • Mezgeldek

  O

  • Orman düdükçünü

  P

  • Pas renkli çalı kızılgerdanı
  • Pasbaş patka
  • Paçalı şahin
  • Pembe göğüslü ötleğen
  • Pufla kazı
  • Pullu ötleğen

  R

  • Richard incir kuşu

  S

  • Sarı bacaklı kum kuşu
  • Sarı başlı kuyruksallayan
  • Sarı gagalı keten kuşu
  • Sarı mukallit
  • Sarıbacak-Terek düdükçünü
  • Sibirya dağbülbülü
  • Sibirya kazı
  • Siyah çeneli sinek kuşu
  • Su çulluğu
  • Suriye kanaryası
  • Sürmeli kervan çulluğu
  • Sürmeli kum kuşu
  • Sürmeli kız kuşu
  • Sürmeli çalı kuşu
  • Sütlabi
  • Sığır balıkçılı

  T

  • Tarakdiş
  • Tarla kazı
  • Taş bülbülü
  • Telkuyruk
  • Telli turna
  • Tepeli karabatak
  • Tepeli patka
  • Tepeli toygar
  • Turaç

  U

  • Uzunkuyruklu korsan martı

  Y

  • Yakut boğazlı sinek kuşu
  • Yalnız bataklık çulluğu
  • Yaz ördeği
  • Yelkovankuşu
  • Yeşil düdükçün
  • Yeşil sırtlı incir kuşu
  • Yeşilbacak
  • Yosun kazı


  Okunma: 11484 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -