İnci balığı (Alburnus alburnus), sazangillere (Cyprinidae) ait bir balık türü. İsmi pullarından yapay inci yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Kibar bir vücut yapısı ve yukarıya yönelik bir ağzı vardır. Boyları 15-20 cm, çok nadir 25 cm olur. Sırtları yeşilimsi-gri renkli ve yanları gümüş rengi olur. Yüzgeçlerinin rengi sırtından biraz daha koyudur. Planktonlar, kurtlar, böcek larvaları ve su yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir.

435 - İnci Balığı Hakkında Bilgi (Alburnus alburnus)

Olta balıkçılığında, sudak balığı avı için yem olarak çok uygundur.

Bilimsel sınıflandırma

 • Alem: Animalia (Hayvanlar)
  • Şube: Chordata (Kordalılar)
   • Sınıf: Actinopterygii (Işınsal yüzgeçliler)
    • Takım: Cypriniformes (Sazansılar)
     • Familya: Cyprinidae (Sazangiller)
      • Cins: Alburnu
       • Tür: A. alburnus

Yaşadığı yerler
İnci balıkları büyük sürüler halinde yavaş akan ırmaklarda ve göllerde bulunurlar. Rusya'nın İdil Nehrinden batı Avrupa'ya kadar, ve hatta İrlandada, İskoçyada ve İskandinavya'da yaygınlardır.

Üreme
Nisan-Haziran arası üreyip yapışkan yumurtalarını nehirlerin giriş veya çıkışındaki kıyıların kumluklarına, taşlara ya da su bitkilerine bırakır.

Başka türleri
Ülkemizde çeşitli türleri yaşar. Diğer bir türü olan beyaz inci balığı sadece akdeniz ülkelerinin tatlısularında yaygındır. Manyas ve Ulubat göllerinde bolca bulunurlar.soma sevişler barajında da bulunur.