Gidin bakın
Gidin bakın boyacıya ninni
Boyamasin sarı boya ninni
Sarı goyun hasta olur ninni.
Ninni balam, kadanalam hayran olam ninni.

Gidin bakın şu serçeye ninni
Konmasın bizim bahçeye ninni
Şikayet ederim hocaya ninni.
Ninni balam, kadanalam, hayran olam ninni

Gidin bakın şu kargaya ninni
Konmasin bizim ovaya ninni
Şikayet ederim hudaya ninni.
Ninni balam, kadanalam, hayran olam ninni

Gidin bakın şu kerkese ninni
Gonmasın bizim merkeze ninni
Şikayet ederim herkese ninni.
Ninni balam, kadanalam, hayran olam ninni