Ulu Cami (Merkez) Sivas il merkezinin ortasında bulunan bu caminin yapım tarihi yakın tarihlere kadar kesinlik kazanamamıştır Vakıf kayıtlarında ise Sultan Alâeddin ve Sultan II Kılıçaslan'ın oğlu Kudbeddin Melik Şah'ın isimleri geçiyordu 1960'lı yıllarda Ulu Cami'nin restorasyonu yapılırken ortaya çıkan kitabesi birleştirilmiş ve buna dayanılarak da caminin Kudbeddin Melik Şah (1192-1193) oğullarından Abdül Ahi tarafından 1197'de yaptırıldığı anlaşılmıştır Cami, Iİzzettin Keykavus Döneminde 1212 yılında onarılmıştır


Bu cami Anadolu Selçuklu camilerinin en eskilerinden bir örnek olup, harap bir durumda iken 1960'lı yıllarda onarılmıştır

Kitabe:

"Bu mescit İzeddin'in oğlu Melik Kudbeddin Melik Şah zamanında Allah'ın rahmetine muhtaç Abdül Ahi tarafından yaptırılmıştır"

Cami bir avlu içerisinde olup, 5600x3300 m ölçüsünde dikdörtgen planlıdır Oldukça sade bir taş işçiliği gösteren camide süsleme elemanına rastlanmamaktadır Duvarları kesme taştan yapılmıştır Kuzey yönündeki üç kapı ile içerisine girilen camide beş sıra halinde enine dizilmiş on sıra halinde elli adet yontma taş payeler üst örtüyü desteklemektedir Bunlardan orta sahnın güney duvarı önüne bir niş halinde silindirik mihrap yerleştirilmiştir


İbadet mekânı kuzey ve güney doğrultusundaki yüksek duvarların üzerinde bulunan kemerli pencerelerle aydınlatılmıştır Üst örtü 120x090 m ölçüsünde birbirlerine sivri kemerlerle bağlanmış payelerin taşıdığı kirişler üzerine düz damlıdır Son onarım sırasında üzerine kurşun kaplı bir çatı eklenmiştir

Caminin güneydoğu köşesindeki minare 10 m2'lik bir alanı kaplamakta olup, 35 m yüksekliğindedir Son derece güzel bir taş işçiliği olan minarenin kaidesi sekizgen planlıdır Gövdeyi oluşturan geometrik desenler tuğlalarla meydana getirilmiştir Bunun üzerine birkaç sıra halinde firuze çiniler yerleştirilmiştir Minare gövdesi tamamen tuğladan olup, üzerindeki çiniler yer yer dökülmüştür Gövde üzerinde, şerefenin alt kısmına rastlayan kufi bir yazı frizi ile mukarnas dolgular yerleştirilmiştir