Sivas Kale Mahallesi'nde Şifaiye Medresesi karşısında bulunan Çifte Minareli Medrese'yi İlhanlı Veziri Şemseddin Mehmet Cüveyni 1271 yılında yaptırmıştır Mimarının Kölük Bin Abdullah olduğu ileri sürülmüş ancak, bunu kanıtlayacak bir belgeye rastlanmamıştır


Medrese iki minareli oluşundan ötürü de Çifte Minareli Medrese olarak tanınmıştır Zamanla harap olan medresenin bulunduğu yere Sivas Valisi Sırrı Paşa 1882 yılında bir hastane yaptırmışsa da bu hastane günümüze gelememiştir Günümüzde hastanenin olduğu bölüm Açıkhava Müzesi olarak kullanılmaktadır

Medrese dikdörtgen planlı olup, günümüze yalnızca ön cephesi ile minareleri gelebilmiştir Medreseyi oluşturan bölümler XXyüzyılın başında tamamen yıkılmıştır Haluk Karamağaralı'nın burada yaptığı kazılarda yapının iki katlı ve dört eyvanlı planı olduğu ortaya çıkmıştır Medresenin portali Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olup, 20 m yüksekliktedir Giriş kapısı bitkisel ve geometrik motiflerle bezelidir Aynı zamanda buraya mukarnaslı nişler eklenmiştir Kapının iki yanına Gök Medrese'de olduğu gibi çinilerle bezenmiş iki tuğla minare yerleştirilmiştir Zeminden itibaren minare kapısına kadar 22, oradan da şerefeye kadar 73 basamak bulunmaktadır


Medresenin ön cephesinde celi hat ile yazılı bir ayet bulunmaktadır.