Fatih Eğitim Fakultesi Trabzon ilinin Akçaabat ilçesine kurulu,Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı bir eğitim fakültesidir. 1963-1964 eğitim-öğretim yılında iki yıllık Fatih Eğitim Enstitüsü adıyla açılmıştır. 1968 yılında öğretim süresi üç yıla çıkarılmıştır. 1978 yılında eğitim süresi dört yıla çıkarılarak Fatih Yüksek Öğretmen Okulu adını almıştır.Fakülte 1984 yılında Akçaabat ilçesinin Söğütlü beldesinde bulunan Fatih kampüsüne taşınmıştır.Karadeniz Teknik Üniversitesinin merkez kampüsüne uzaklığı 8 km'dir. Fatih kampüsü Karadeniz kıyısında, bir tepenin eteğine kuruludur. Fakülte bünyesinde aşağıdaki bölüm ve ana bilim dalları vardır:


İlköğretim Bölümü

 • Fen Bilimleri Eğitimi ABD
 • Sınıf Öğretmenliği ABD
 • Okulöncesi Eğitimi ABD
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
 • Matematik Eğitimi ABD Başkanı


Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitim Bölümü

 • Coğrafya Eğitimi ABD
 • Tarih Eğitimi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD


Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitim Bölümü

 • Biyoloji Eğitimi ABD
 • Kimya Eğitimi ABD
 • Fizik Eğitimi ABD
 • Matematik Eğitimi ABD

Özel Eğitim Bölümü

 • Zihin Engelliler Eğitimi ABD
 • İşitme Engelliler Eğitimi ABD

Eğitim Bilimleri Bölümü

 • Eğitimde Psikolojik Hizmetler Eğitimi ABD

Türkçe Eğitim Bölümü

 • Türkçe Eğitimi ABD

Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü

 • Müzik Eğitimi ABD
 • Resim Eğitimi ABD

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Beden Eğitimi ABD
Bölüm
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Beden Eğitimi Bölümü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda öngörülen üniversite birimlerinin teşkilatlandırılması, işleyişi, görev yetki ve sorumluluklarıyla, alt ve üst birimleriyle olan ilişkileri düzenleyen Üniversite Akademik Teşkilat Yönetmeliği ile belirlenen bir üniversite birimi olarak 1982 yılında kurulmuştur.

Amaç
Yüksek öğrenim gençliğinin meslek hazırlığı yada bilimsel biçimlenme amacıyla, ağır akademik yük altında bulundurulmasının çeşitli sakıncaları olduğu saptanmıştır. Psikolojik ve psiko-sosyolojik problemler, sosyal uyumsuzluk, bıkkınlık ve çeşitli davranış bozuklukları genellikle üst zeka düzeyinde gençliğin toplandığı ağır akademik yük ile çalışan üniversitelerde görülmektedir. Oysa, toplum hayatında Beden Eğitimi (Oyun-Spor-Dans) sağlıklı yaşantının, fiziksel zindeliğin ve moral gücünün üstün düzeyde tutulmasının önemli bir eğitim yaklaşımı ve uygulamasıdır. Üniversite çağı gençliğinin fizik ve moral güçlerini arttırarak, aynı heves ve yetenekleri gösteren diğer öğrencilerle kültürel bir topluluk içerisinde sosyal bir kaynaşma olanağının verilmesi (recraete yolu ile) bir bakıma seçmeli kredili ders imkanlarının sağlanması; daha güçlü kaynaşmış elit üniversite yaşamının ve Yüksek Öğrenim Kurulunun kararının bir gereğidir. Bu amaca yönelik, öğrencilerimizin geçmişteki öğretim dönemlerinde yeterli düzeyde geliştiremedikleri fiziksel güç ve sportif becerilerini geliştirmek için 1. Ve 2. Yarıyılda (Güz ve Bahar) seçmeli kredili dersler bölümümüz tarafından programlanıp yürütülmektedir. BEB kodlu seçmeli dersler haftada 2 saat uygulamalı olup, 2 kredilik derslerdir.

Hedef
Sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olan insan gücünün beden ve ruh sağlığı yönünden, geleceğin teknik ve idari kadrolarını dolduracak gençlerimizin yetişmeleri süresince, onların sportif ve sosyal etkinliklere katılımcı, fizik ve moral yönünden destekleyici, sosyal problemler karşısında zinde ve güçlü elit ve lider üniversitesini yaratmaktır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD