Rapsodi

isim, müzik Fransızca rhapsodie

1 .
İçinde, Homeros'un şiirlerindeki olaylardan birini işleyen şarkı veya parça.

2 .
Genellikle halk türkülerinden ve millî ezgilerden oluşturulmuş müzik eseri:
"Liszt'in Macar rapsodileri."- .