Heyhat
TDK

ünlem (heyha:t) Arapça heyh¥t
"Yazık, ne yazık" anlamında kullanılan bir söz:
"Öyleyse size de iyi seyahatler iltifatında bulunmuştu ve bu söz heyhat! Atatürk'ün ağzından işittiğim son söz olmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.