Keyfiyet
TDK

isim, eskimiş Arapça keyfiyyet

1 .
Nitelik:
"Cenap Şehabeddin Bey şiiri nazımdan ayrı bir keyfiyet telakki ediyor."- Y. K. Beyatlı.
2 . Durum:
"Böyle bir keyfiyet vukuunda, akıbetiniz mutlaka ölüm olacaktır."- A. İlhan.