İnisiyatif

isim Fransızca initiative

1 .
Öncecilik, üstünlük.
2 .
Karar verme yetkisi.

3 .
Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

  • inisiyatifi ele almak (veya geçirmek)
  • inisiyatifini kullanmak