Müşkülpesent
TDK


sıfat Arapça muşkil + Farsça -pesend

1 .
Güçbeğenir.
2 .
Bir işi yapmamak için türlü bahaneler uyduran.