Gurur
TDK

isim (guru:ru) Arapça ¦ur°r

1.
Kendini beğenme, büyüklenme, benlik, kibir:
"Aynı gururu, aynı gülünç itimadı aşkta da gösterirler."- H. C. Yalçın.
2. Övünme.
3.
Kurum, çalım.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
  • gurur duymak
  • (birine) gurur gelmek
  • gururuna ağır gelmek
  • gururuna dokunmak
  • gururunu ayakaltına almak
  • gururunu okşamak