Tanhu Türkçe'de kayıtlı en eski dönemlerinden beri varlığını sürdüren bir sözcüktür. Çin kaynaklarında "Tan-Hu" şeklinde yazılı olarak belirtilmiştir. Sözcüğün aşağıda belirtilenleri de içeren birden çok anlamı olduğu belirtilmektedir:

  • Göğün oğlu
  • En Geniş
  • Kapsayıcı


Tanhu sözcüğü kendisine yüklenen anlamlar bağlamında bir ünvan olarak kullanılmıştır. Mete Han da Tanhu ünvanını taşımıştır. Mao Tun olarak telafuz edilmesi gerektiği yönünde araştırmalar bulunmakta olan ancak bu araştırmalar halen devam ettiği için Mete Han olarak literatürde varlığını sürdüren Türkler'in efsanelere konu olmuş hükümdarı, Tanhu ünvanını sadece "hükümdar" anlamı nedeniyle değil "En Geniş" anlamı nedeniyle taşımıştır. Çünkü Büyük Hun İmparatorluğu asıl kurucu etnik varlık Türk olsa da Moğol, Tunguz ve Yüeçiler gibi bazı Ari uluslarının da kapsamaktaydı. Bu vesileyle "Tanhu" sözcüğünün "İmparator" anlamını içerdiğini anlaşılmaktadır.