Yetki
TDK

isim
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet:
"Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti."- T. Buğra.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

  • yetkisini kullanmak
  • yetki vermek

Birleşik Sözler

  • yetki belgesi
  • yetki devri
  • yetki gasbı
  • sınırsız yetki
  • takdir yetkisi
  • yargı yetkisi
  • yasama yetkisi