Toricelli denklemi, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli tarafından ortaya konulan bir klasik mekanik denklemidir. Hızını artıran ya da azaltan bir cismin son hızının bulunmasında, zamanın (t) hesaba katılmamasıyla oluşturulan denklemdir.


26 - Torricelli Denklemi

Hızını artıran cisimler için yukarıdaki denklem kullanılırken, azaltan cisimlerin son hızı için;

27 - Torricelli Denklemi

denklemi kullanılır. Denklemlerde vf son hızı, vi başlangıç hızını, a ivmeyi, Δx ise alınan yolu simgeler.