Mukavemet, cisimlerin çeşitli dış etkiler ve bu dış etkilerin neden olduğu iç kuvvetler karşısında gösterecekleri davranış biçimini inceleyen bilim dalıdır. Mekanik biliminin bir alt kolu olan mukavemet bilimi rijit olmayan (şekil değiştirebilen) cisimlerin mekaniği olarak da tanımlanabilir. Rijit cisimler mekaniği, cisimlerin üzerlerine etkiyen dış tesirler ile şekillerini değiştirmediğini kabul ederken, rijit olmayan cisimler mekaniği şekil değiştirmeleri de gözönüne alır.


Mukavemet bilimi birçok mühendislik dalının temel konularındandır. Uygulamada; İnşaat, makine, gemi inşaat, havacılık mühendisliği gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Bir bina kolonunun, uçak kanadının veya makine dişlisinin maruz kalacakları tesirlere dayanabilecek şekilde tasarlanması mukavemet biliminin uygulamalarına örrnek olarak verilebilir.


Köken

Mukavemet sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık, direnç olarak Türkçeye çevirilebilir. Bir bilim dalı olarak ülkemizde önceleri ‘'Cisimlerin Mukavemeti'' olarak adlandırılmış, sonraları ise sadece ‘'Mukavemet'' olarak adlandırılması yaygın kabul görmüştür. Günümüzde mühendislik dallarında okutulan bu bilim dalı dersleri ‘'Mukavemet'' olarak adlandırılmaktadır.


Kapsam

Mukavemet bilimi genel olarak aşağıdaki konuları inceler.


 • Gerilme
 • Eksenel Yüklemede Gerilme Şekil Değiştirme
 • Burulma
 • Burkulma
 • Kırılma
 • Basit Eğilme
 • Enine Yükleme
 • Gerilme ve Şekil Değiştirme Dönüşümleri
 • Kiriş ve Mil Tasarımı
 • Kolonlar ve Kolon Tasarımı
 • Plastik-Elasto Plastik Şekil Değiştirme
 • Bileşik Eğilme Halleri