Fitin , Bazı tohumlarda, özellikle buğday tanelerinde bulanan fosfatlı organik madde.

Kimya bakımından, inozit - heksa fosfor asit (heksa (oksi - sikloheksan) İn kalsiyum - mağnezyum tuzudur. Fitin beyaz bir toz olup suda kolay erir. Yalnız başına veya kinin ile karıştırılarak 0,25 gr'lık tabletler veya sıvı halinde halsizlik, gelişmezlik gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.