Soykırım veya jenosit, ırk, canlı türü, siyasal görüş, din, sosyal durum ya da başka herhangi bir ayırıcı özellikleri ile diğerlerinden ayırt edilebilen bir topluluk veya toplulukların bireylerinin, yok edicilerin çıkarları doğrultusunda önemli sayıda ve düzenli biçimde yok edilmeleridir. Jenosit genos (Yunanca 'ırk', 'soy') ve cida (Latince 'katletmek') kelimelerinden türemiştir.


En bilinen soykırım Nazi Almanyası'nda, Yahudiler başta olmak üzere, çok sayıda etnik topluluğa karşı yürütülen soykırımdır. Son dönemde ise Halepçe'de Kürtler'e karşı, Bosna-Hersek'te Boşnaklar'a karşı izlenen katliamlar soykırım olarak tanımlanmıştır. 1975-1979 arası Kızıl Khmer soykırımı ve yine 1994'teki Ruanda Soykırımı da yakın tarihteki önemli soykırımlar arasındadır.


Türkiye'de ve dünyada soykırım denildiğinde en çok konuşulan iddialardan biri de Ermeni soykırımı iddiasıdır. Ancak iddialar tek taraflı kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgal altındaki Osmanlı Devletinden 18 Ocak 1919 tarihinde Britanya Yüksek Komiseri Amiral Calthrope bu olaylarda katliam yapmakla suçlanan 120 kişiyi Malta Adası'na götürmüş ve bir mahkeme yapılmıştır. 29 Temmuz 1921 İngiliz Kraliyet Başsavcısı yargılananların hepsine beraat kararı verildiğini açıklamıştır. Ayrıca bu mahkemede ABD tarafından da ellerinde bu konunun soykırım oladuğunu gösterir hiç bir belge olmadığı bildirilmiştir (ABD o dönemde bölgede konuyla ilgili gözlemciler bulundurmaktadır). Ermeniler konuyu yasal zemine taşımaktan özenle kaçınmaktadırlar.


Tanımlama Ölçütleri

 • Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsüne göre soykırımın tanımı 6. maddede yapılmaktadır. Bu maddeye göre soykırım, bir milletin, etnik, dini bir grubun veya bir ırkın tamamını veya bir bölümünü yok etmek amaçlı yapılan aşağıdaki davranışlardır:


 • Grup üyelerini öldürmek
 • Grup üyelerine ciddi fiziki veya zihinsel zarar vermek
 • Grup üyelerinin yaşam şartlarına, grubu fiziksel olarak yok etme amaçlı zarar vermek
 • Gruptaki doğumları kasıtlı olarak engellemek
 • Grubun çocuklarını zorla başka bir gruba transfer etmek

 • Birleşmiş Milletler'in 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre bir eylemin soykırım olarak nitelendirilebilmesi için, belirli bir insan topluluğunun; milliyeti, ırkı, etnik kökeni veya dini dolayısıyla yok edilmesi niyetinin bulunması gerekir.

Uluslarası Yasalar ve Soykırım
Uluslararası Ceza mahkemesinin görevi, tüm toplumları ilgilendiren en ciddi suçlarla sınırlıdır. Bunlar;

 • Soykırım suçu
 • İnsanlık suçları
 • Savaş suçları
 • Saldırganlık suçları

dolayısıyla soykırım suçu uluslararası ceza mahkemesinin baktığı davalar arasındadır.

Nazi Almanyası ve Soykırım
Nazi Almanyası tarafından yürütülmüş olan soykırım , çoğunlukca bilindiği şekli ile sadece Yahudiler'i değil, Çingeneler, eşcinseller, Polonyalılar, Özürlüler, komünistler, Yehova Şahitleri, akıl hastaları, Rus ve diğer Slav aydınları, Rus savaş esirleri, bazı Katolik ve Protestan din adamları, sendikacılar, bazı Afrikalılar ve tüm III. Reich karşıtı siyasi görüşlüleri de hedef almıştır.