Aynştaynum (Alm. Einsteinium, Fr. Einsteinium, İng. Einsteinium) atom numarası 99 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element. 1952'de Argonne, Los Alamos Ulusal Labaratuarlarında(ABD) Albert Einstein tarafından bulunmuştur.


Atom numarası: 99
Simge: Es
Kütle numarası: 254.0881
Kaynama Noktası: -
Erime Noktası: -
Yoğunluk: -
Buharlaşma Isısı: -
Kaynaşma (Füzyon) Isısı: -
Elektriksel iletkenlik: -
Isıl iletkenlik: -
Özgül Isı Kapasitesi: -


Sun'î yoldan elde edilen kimâsal bir element. "Es" sembolüyle gösterilen bu element ilk defâ 1952'de Büyük Okyanusun güney kesiminde patlatılan bir termonükleer bombanın döküntüleri arasında bulunarak tanımlanmıştır.

Aynştaynum aktinitler serisinden olup III B grubunda bulunur. Atom numarası 99, en kararlı izotopunun kütle numarası 254'tür. Elektron düzeni (Rn) 5f117s2 şeklinde olup bileşiklerinde +2 ve +3 değerlerini alır.

Aynştaynumun bütün izotopları radyoaktiftir. İzotoplarının karışımı, plutonyum gibi daha küçük atom numaralı elementlerin yavaş nötronlarla bombardıman edilmesinden elde edilebilir. Aynştaynyum-253'ün bombardımanından ise atom numarası 101 olan mendelevyum elde edilir.