Aktinitler, periyodik tabloda yedinci sırada yer alan elementlerdir. Atom numaraları 89 ile 103 arasına olan 15 radyoaktif elementten oluşur. Bunlar:

Aktinyum

Toryum

Protaktinyum

Uranyum

Neptünyum

Plutonyum

Amerikyum

Küriyum

Berkelyum

Kaliforniyum

Aynştaynyum

Fermiyum

Mendelevyum

Nobelyum

Lavrensiyum

Name:	1.jpg 
Views:	813 
Size:	10,1 KB (Kilobyte) 
ID:	43108

Bunlardan ilk dört element doğada bulunurlar. Diğerleri nükleer reaksiyonlarla elde edilmektedir. Aktinitler ismi serideki ilk element olan aktinyumdan ve esas olarak elementlerin radyoaktivitelerini ima eden Yunanca ακτις (aktis), "ışın" kelimesinden alır.

Bu elementlerin en önemli ortak özelliği, elektron katılımının 5f orbitalinde gerçekleşmesidir. Geçiş metallerinin bir alt serisi konumundadırlar ve doğada çok ender bulunurlar.