Nobelyum (UFA: /ˌnə(ʊ)ˈbiːliəm/), amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay bir elementtir. 1957'de Nobel Fizik Enstitüsü tarafından bulunmuştur.

161 - Nobelyum Hakkında Bilgiler